Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20
ДВ, бр. 73 от 20.9.2011 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2012 г., ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г., ДВ, бр. 81 от 2.10.2018 г., ДВ, бр. 93 от 9.11.2018 г., ДВ, бр. 104 от 14.12.2018 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.