Наредба относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейския съюз в областта на енергетиката, на институции на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13
ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., ДВ, бр. 57 от 13.07.2007 г., ДВ, бр. 20 от 26.2.2008 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 71 от 13.9.2011 г., ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.