Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-22
ДВ, бр. 23 от 29.2.2008 г., ДВ, бр. 9 от 3.2.2009 г., ДВ, бр. 27 от 9.4.2010 г., ДВ, бр. 23 от 22.3.2011 г., ДВ, бр. 16 от 24.2.2012 г., ДВ, бр. 94 от 29.10.2013 г., ДВ, бр. 20 от 7.3.2017 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.