Ветеринарен, фитосанитарен и санитарен контрол

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>
 Ветеринарна конвенция между правителството на Народна република България и правителството на Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарна конвенция между правителството на Народна република България и Федералното правителство на Република Австрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарна спогодба между Народна република България и Обединената Арабска република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно споразумение между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-06

 Ветеринарно-санитарна конвенция между Народна република България и Кралство Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно-санитарна конвенция между правителството на Народна република България и Съюзния изпълнителен съвет на Народното събрание на Социалистическа федеративна република Югославия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно-санитарна конвенция между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно-Санитарна Спогодба Между Народна Република България И Монголската Народна Република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно-Санитарна Спогодба Между Народна Република България И Република Аржентина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на четиридесетото народно събрание за спешни мерки срещу опасността от разпространението на птичи грип на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Закон за ветеринарномедицинската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Закон за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Закон за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Закон за денонсиране на Ветеринарно-санитарната конвенция между правителството на Народна република България и правителството на Източна република Уругвай
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Закон за денонсиране на Ветеринарно-санитарната конвенция между правителството на Народна република България и правителството на Сирийската арабска република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

 Закон за защита на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Закон за защита на растенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) за учредяване на Регионално представителство на OIE за Източна Европа в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-30

 Закон за фуражите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Закон за храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Заповед № I-1050 от 22.09.1994 г. за временна забрана вноса и транзита през Република България на живи двукопитни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-1183 от 9.12.1994 г. за временна забрана на износа на живи двукопитни животни и месо от тях от България в Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-4637 от 4.08.1995 г. относно временна забрана за внос на живи двукопитни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-4645 от 31.08.1995 г. относно ограничаване и ликвидиране на възникналото огнище на шарка по овцете в Бургаска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-4817 от 23.10.1995 г. относно опазване на едрите преживни животни от спонгиформна енцефалопатия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-4818 от 23.10.1995 г. относно опазване страната от спонгиформна енцефалопатия при внос на говеда и продукти от тях от страните на ЕС (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № I-852 от 25.07.1996 г. за опазване на страната от проникване на болестта шап по двукопитните животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 09-248 на МЗГ от 1.03.2000 г. за опазване страната от заболяването Спонгиформна енцефалопатия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 09-91 от 25.02.2004 г. за забрана на вноса и транзита от щат Тексас на Съединените американски щати на живи птици (домашни и диви); стокови и разплодни яйца; суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, га
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-1366 от 22.11.1999 г. относно вноса в РБ на живи животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-150 от 24.03.2004 г. за забрана на вноса и транзита от Канада на живи птици, стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждането на вируса на инфлуенцата (г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-193 от 27.03.2006 г. за забрана на вноса от Израел на живи птици, разплодни и стокови яйца, суровини и продукти от птици, с изключение на претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждането на вируса на инфлуенца (грип) по птиците (о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-249 на МЗГ от 1.04.2002 г. за забрана вноса от Република Уругвай на живи двукопитни животни, продукти и суровини от тях, непретърпели термична обработка, гарантираща унищожаването на вируса на шапа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-25 от 16.01.2004 г. за временна забрана вноса и транзита на живи птици (домашни и диви), стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждане на вируса на Инфл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-267 на МЗГ от 23.02.2001 г. относно изискването за оригинален ветеринарен сертификат при внос на живи животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-375 от 27.03.2000 г. относно отмяна на Заповед № РД-09-228 от 28.II.2000 г. (ДВ, бр. 19 от 2000 г.).
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-377 на МЗГ от 14.03.2001 г. относно забрана внос и транзит от Република Аржентина във връзка с констатиране на заболяването шап по двукопитните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-409 на МЗГ от 19.06.2002 г. за ограничителни мерки за предпазване на Република Аржентина от заболяването шап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-540 от 25.04.2000 г. относно забрана на внос от Република Китай, Република Корея и Япония на живи двукопитни животни (домашни и диви) и продукти от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-551 на МЗГ от 3.05.2000 г. за отмяна на забраната за внос от Кралство Белгия на свинско и птиче месо, свински и птичи субпродукти, месни продукти с участие на свинско и птиче месо, непреработени суровини, предназначени за производство на ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-647 от 27.08.2003 г. за забрана вноса на двукопитни животни, продукти и суровини от тях, които не са претърпели термична или химична обработка, гарантираща унищожаването на вируса на шапа, от провинциите Формоса и Салта на Република Аржент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-702 от 13.11.2002 г. за забрана вноса и транзита от провинция Ломбардия на Република Италия на живи птици, суровини и продукти от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-731 от 17.10.2003 г. за забрана на вноса от Федеративна република Бразилия на двукопитни животни, суровини и продукти от тях, които не са претърпели термична и химична обработка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-800 от 19.11.2003 г. за предпазване на хората и животните от трансмисивни спонгиформни енцефалопатии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-823 от 6.06.1999 г. относно забрана за внос на животни, хранителни продукти от животински произход и фуражи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-828 от 3.12.2003 г. за забраняване вноса на живи свине, месо, месни продукти и субпродукти от тях с произход от Република Словакия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-839 от 21.08.2001 г. за забрана на износа на живи преживни животни с произход от области Бургас, Хасково, Ямбол и Кърджали за страните от Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-856 от 15.08.2000 г. относно забрана за внос на живи свине, месо, месни продукти и субпродукти от тях с произход Англия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-894 на МЗГ от 30.08.2000 г. за забрана вноса и транзита през територията на Република България на животни от Република Италия - остров Сардиния, поради възникване на заболяването син език по преживните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Извлечение от разпореждане № 1014 на МС от 6.06.1961 г. за борба с маната по тютюна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 4.04.1994 г. за реда за акредитиране на лаборатории за измервания, свързани с безопасността на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 10 за борба със салмонелозите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 92-00-111 от 8.08.1997 г. за организация на дейността по граничния контрол на качеството на продуктите от внос и за износ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 120 относно хигиената в търговията и в канцеларските служби, 1964 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за санитарно-профилактичните и противоепидемичните мерки по граничната зона между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция между Правителството на Народна република България и Правителството на Полската народна република за сътрудничество в областта на защитата и карантината на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на карантината и защитата на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за борба със заразните болести по животните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за защита на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Нaредба № ДВ-103 от 21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № H-4 от 1.08.2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-26

 Наредба № Iз-1543 от 27.07.2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Наредба № 1 от 6.03.1998 г. за набиране, разходване, управление, отчитане и контрол на средствата по фонд "Защита на растенията и растителните ресурси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за здравните изисквания към животните при внос на говеда, овце, кози и свине и ветеринарно-санитарните изисквания при внос на продукти от животински произход за човешка консумация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-21

 Наредба № 1 от 3.01.2006 г. за изискванията за предлагане на пазара на кокоши яйца за консумация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 1 от 9.05.2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Наредба № 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 1 от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (отм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-11

 Наредба № 1 от 11.03.2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Наредба № 2 от 10.01.2003 г. за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-24

 Наредба № 2 от 3.01.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към суровините и храните от животински произход за лична консумация при внасянето им от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба № 2 от 9.01.2008 г. за определяне на ветеринарномедицинските изисквания при търговия и внасяне на продукти от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 2 от 11.02.2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20

 Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Наредба № 2 от 25.03.2019 г. за ограничаване и ликвидиране на заразна плевропневмония по говедата, ентеровирусен енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест), дурин и инфекциозна анемия по конете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Наредба № 2 от 28.07.2022 г. за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 10.01.2001 г. за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-19

 Наредба № 3 от 10.01.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания в млекодобивните стопанства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 4 за хигиенните изисквания при използуването на язовири за питейно-битово водоснабдяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 10.02.2000 г. за ветеринарномедицинските изисквания за хуманно отношение към животните по време на транспорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Наредба № 4 от 21.06.2000 г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-02

 Наредба № 4 от 10.05.2006 г. за употребата на определени епоксидни деривати при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Наредба № 4 от 15.02.2007 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-18

 Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Наредба № 4 от 8.03.2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между Република България и другите държави - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат тези жи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-24

 Наредба № 4 от 15.07.2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № 5 за хигиенните норми за пределно допустимите количества от химични и биологични замърсители в хранителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-08

 Наредба № 5 от 27.02.1996 г. за ограничаване разпространението на болестта огнен пригор по овощните култури с причинител бактерията Erwinia amylovora
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 от 4.03.1996 г. за хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 от 24.01.2006 г. за установяване на максимално допустими граници на остатъчни субстанции от ветеринарномедицински продукти в суровини и продукти от животински произход (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № 5 от 22.02.2007 г. за организацията на граничния ветеринарномедицински контрол при внасяне и транзитно преминаване на животни от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Наредба № 5 от 10.03.2008 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произх
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 5 от 3.02.2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 6 от 19.07.1993 г. за хигиенните норми и изисквания към устройството и експлоатацията на обществените сауни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 6 от 8.05.1998 г. за хигиенно-физиологичните изисквания за изготвяне на седмичните разписания на учениците и реда за извършване на тяхната оценка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>

Общо: 370 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА