Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-11
ДВ, бр. 96 от 7.12.2010 г., ДВ, бр. 13 от 11.2.2011 г., ДВ, бр. 63 от 16.8.2011 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2012 г., ДВ, бр. 49 от 4.6.2013 г., ДВ, бр. 60 от 22.7.2014 г., ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г., ДВ, бр. 46 от 9.6.2017 г., ДВ, бр. 25 от 20.3.2020 г., ДВ, бр. 70 от 24.8.2021 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.