Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските район
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-13
ДВ, бр. 53 от 13.7.2010 г., ДВ, бр. 3 от 11.1.2011 г., ДВ, бр. 65 от 23.7.2013 г., ДВ, бр. 52 от 24.6.2014 г., ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г., ДВ, бр. 101 от 9.12.2014 г., ДВ, бр. 32 от 5.5.2015 г., ДВ, бр. 27 от 31.3.2017 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.