Облагане и деклариране по ЗДДФЛ на доходите от наем на местни и чуждестранни физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30
Автор / Източник:
Костадин Иванов, проф.
Дайджест "Финанси и право", 2010 г., кн. 03, стр. 19
Визирани нормативни актове:
Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Глава пета.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Раздел IV.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.