ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2010 г., кн. 03
Представяне на нетните печалби или загуби за периода, фундаменталните грешки и промените в счетоводната политика
авторски материал, стр. 5
Счетоводно и данъчно третиране на липсите
авторски материал, стр. 8
Попълване в годишните данъчни декларации на загубата за пренасяне с източник страната
авторски материал, стр. 14
Облагане и деклариране по ЗДДФЛ на доходите от наем на местни и чуждестранни физически лица
авторски материал, стр. 19
Писмо № 91-00-95 от 24.02.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 25
Данъчно третиране по ЗДДС на строеж на сграда в чужд поземлен имот
авторски материал, стр. 30
Промените в Закона за ДДС относно услугите по отменените чл. 21-24 от закона
авторски материал, стр. 44
За новата такса “мощност”
авторски материал, стр. 51
Писмо № 24-00-7 от 25.02.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 53
Писмо № 24-00-10 от 10.03.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 55
Административно обслужване по реда на ДОПК
авторски материал, стр. 56
Възлагане на обществени поръчки за застраховане
авторски материал, стр. 61
Новият Закон за потребителския кредит, в сила от 12.05.2010 г.
авторски материал, стр. 66