Наредба № 52 от 28.04.2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-02
ДВ, бр. 52 от 27.06.2006 г., ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г., ДВ, бр. 9 от 2.2.2010 г., ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г., ДВ, бр. 48 от 10.6.2014 г., ДВ, бр. 59 от 21.7.2017 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.