Наредба № 12 от 15.03.2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-02
ДВ, бр. 40 от 14.05.2004 г., ДВ, бр. 25 от 23.03.2007 г., ДВ, бр. 95 от 20.11.2007 г., ДВ, бр. 68 от 1.8.2008 г., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г., ДВ, бр. 9 от 2.2.2010 г., ДВ, бр. 9 от 28.1.2011 г., ДВ, бр. 13 от 14.2.2012 г., ДВ, бр. 74 от 28.9.2012 г., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.