Наредба № 30 от 23.03.2006 г. за здравните изисквания към птици и яйца за люпене при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, внасянето им от трети страни и за определяне на здравния статус н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15
ДВ, бр. 28 от 4.04.2006 г., ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г., ДВ, бр. 4 от 16.01.2007 г., ДВ, бр. 4 от 15.1.2010 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.