Постановление № 247 на МС от 16.10.2009 г. за внасяне на допълнителни средства в републиканския бюджет за 2009 г. от търговски дружества с държавно участие в капитала и от държавни предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18
ДВ, бр. 84 от 23.10.2009 г., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г., ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г., ДВ, бр. 1 от 5.1.2010 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.