Постановление № 140 на МС от 23.07.1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09
ДВ, бр. 2 от 9.1.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г., ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., ДВ, бр. 34 от 20.4.2018 г., ДВ, бр. 53 от 8.7.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.