Наредба № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23
ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г., ДВ, бр. 67 от 27.8.2010 г., ДВ, бр. 2 от 6.1.2012 г., ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г., ДВ, бр. 24 от 21.3.2017 г., ДВ, бр. 79 от 3.10.2017 г., ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г., ДВ, бр. 2 от 8.1.2021 г., ДВ, бр. 64 от 9.8.2022 г., ДВ, бр. 85 от 10.10.2023 г., ДВ, бр. 105 от 19.12.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.