Нови моменти в уредбата на правото на свободно движение и пребиваване в Европейския съюз според Директива 2004/38 на Европейския парламент и Съвета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27
Автор / Източник:
Красимира Средкова, проф. д-р
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2008 г., кн. 06, стр. 55
Визирани нормативни актове:
Регламент (ЕО) №. 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 година относно определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискван
Регламент № 1612/68/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 година относно свободното движение на работници в общността

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.