Автори / източници
Красимира Средкова, проф. д-р

Намерени 67 документа
подредени по дата на публикуване

Международната организация на труда - основен стожер на социалната сигурност на трудещите се
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Контрол за спазването на Европейската социална харта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Отново за Европейската социална харта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Посредничество за уреждане на колективни трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Право на придобита специалност в системата на здравеопазването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Право на придобита специалност в системата на здравеопазването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Гаранции за изплащане на трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Международната организация на труда - важен фактор за международната закрила на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Заплащане на труда при работа в събота и неделя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Нови моменти в уредбата на правото на свободно движение и пребиваване в Европейския съюз според Директива 2004/38 на Европейския парламент и Съвета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

За понятието "трудово право на Европейския съюз"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Конвенция № 156 на МОТ за трудещите се със семейни задължения влезе в сила за България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Промени в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Българското трудово законодателство - 100 години и след това
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Конвенция № 173 относно защитата на вземаниятана работниците в случай на несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Новата правна уредба на експертизата на работоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Новата правна уредба на експертизата на работоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Новият закон за здравето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Новият закон за здравето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Срочен трудов договор с учител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Промените в Кодекса на труда от юни 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Индивидуализацията на пенсионните права в някои държави от Европейския съюз и държави-кандидати за ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Индивидуализацията на пенсионните права в някои държави от Европейския съюз и държави-кандидати за ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Конвенция № 183 на Международната организация на труда за закрила на майчинството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Нов правен режим на осигурителните обезщетения при майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Нов правен режим на осигурителните обезщетения при майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Процедурата за провеждане на конкурс може да бъде предмет на трудов спор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Насърчителни мерки за безработните на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Права и задължения на работодателя на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Правоотношение между бюрото по труда и лицето, което търси работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Органи по трудовата заетост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Комитет по свобода на сдружаването при Административния съвет на Международната организация на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Ред за Установяване на трудовата злополука
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Конкурсът като основание за възникване на трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Новото понятие за професионална болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Основни осигурителни плащания според координационните правила на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Минимална възраст за приемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Основни принципи на координацията на осигурителните системи според правото на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Видове платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Закрила на работниците и служителите при промяна на работодателя споредправото на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Обявяване на конкурс по силата на закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Задължението на работодателя да предоставя информация на работниците и служителите според правото на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Техническа закрила на труда на работниците и служителите според правото на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Принципът за равенство на работниците и служителите в правото на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Промяна на работодателя според измененията на Кодекса на труда от март 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Свободата на движение на работниците и служителите като основен принцип в правото на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Запазване на трудовите правоотношения на медицинските специалисти при преобразуване на лечебните заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Източници на правото на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Трудовите договори за определен срок според измененията в кодекса на труда от м. март 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Допълнителни задължения на държавния служител по чл. 21, ал. 3 здсл
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Допълнителни задължения на държавния служител по чл. 21, ал. 3 ЗДСл
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Международноправна уредба на пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Общи основания за прекратяване на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Международноправна уредба за закрила на труда на непълнолетни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Международноправна уредба на безопасните и здравословни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Международноправна уредба на отпуските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Авторското възнаграждение трябва да е без осигуровки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Международноправна уредба на работното време и почивките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Необходимо договорно съдържание на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Международноправна уредба на забраната на дискриминацията в труда и професиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Международноправна уредба на забраната на принудителния труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Международна уредба на парвото на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

За правото на пенсия и за уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ на научно-преподавателски кадри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

От каква реформа се нуждае българското трудово законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

България, Европа, светът - и социалното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01