Европейски трудов и социален ред

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (ХАБИТАТ III)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Към европейски стълб на социалните права: въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска Комисия
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 DOCK GRUPPE - пример за швейцарско социално предприятие за осигуряване на заетост на дълготрайно безработни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Достоен труд в Глобалните вериги за доставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Международните трудови стандарти за премахване и предотвратяване на принудителния труд и прилагането им в националното ни законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Немското социално законодателство и практиката за грижата за деца в детски заведения “KiTa”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Ролята на международните трудови стандарти за борба с детския труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Годишната сесия на Международната конференция на труда и нашето учстие - основни теми на дискусиите, резолюции и дневния ред на МОТ до 2030 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станимира Парапунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Политика на Европейския съюз в областта на убежището
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Каролина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Mеждународна министерска конференция “Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Войнова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 “Brexit” в контекста на социалната политика на Европейския съюз*
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Социални помощи в държавите - членки на Европейския съюз. Кога е налице законосъобразен отказ за отпускането им съгласно съдебната практика на Съда на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Европейската практика при определяне на минималната работна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: EurWORK Мрежа на европейските кореспонденти
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Минимални ставки на заплащане и командировъчни пари при командироване на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги в страните от ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Как функционира Съдът на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Дуалното обучение в Австрия - инструмент за повишаване на уменията за работа на младите хора и за намаляване на младежката безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивета Михайлова-Джекова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Пета конференция на министрите на труда и заетостта на Форума “Азия-Европа”, София, 3-4 декември 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станимира Парапунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Принцип на равно третиране на хората на пазара на труда в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Контрол за спазването на Европейската социална харта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Какво трябва да знаем за Съвета на Европа, Европейската конвенция за защита правата на човека и Европейския съд по правата на човека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовеста Николова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Международната конференция на труда - Женева, юни 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станимира Парапунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Отново за Европейската социална харта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Второ редовно заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ГД ЕФМПП
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Данъчно облагане на трудови и нетрудови доходи при пребиваване в страна от Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолена Ненчева
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Решения на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност на ЕС при тълкуване на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 относно обезщетенията за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Официален в-к на Европейския съюз
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Често задавани въпроси към Европейската комисия във връзка с работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска Комисия
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Работа, командировки и обезщетения за безработица в страни от Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолена Ненчева
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Ваучери за предоставяне на услуги в дома в Белгия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Цолова-Върбанова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Регламентиране на трудови договори за краткотрайна работа. Примери от практиката на Италия, Румъния и Португалия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Наемане на персонал в Европа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационния център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Пенсионни реформи в някои европейски страни - ключови промени и успешни решения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Форми на гъвкаво излизане от пазара на труда в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Пенсионно осигуряване на лица, работещи в държавите – членки на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Мрежата EURES предлага европейски услуги по заетост. Как да се възползваме от тях?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Какво трябва да знаем при пътуване в Европа - права на пътниците, необходими документи, мобилен роуминг, пътна безопасност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Защита на неприкосновеността на работното място - Наръчник, предназначен за лицата на пазара на труда в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: КЗЛД
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Сто и трета сесия на Международната конференция на труда Женева, 28 май - 12 юни 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станимира Парапунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Заплащането в Европа през ХХI век - дискусии на европейско равнище за диспропорциите в заплащането и механизмите за определяне на минималната работна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Новата директива за улесняване на свободното движение на работниците в рамките на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Татяна Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Социалното предприемачество - средство за местно развитие, намаляване на младежката безработица и удовлетворяване на социалните потребности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Въвеждане в националното законодателство на Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13.12.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 Бъдещето на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за изпълнение на стратегията “Европа 2020” и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 На служба в Европейския парламент - информация за изборите за ЕП през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационно бюро на Европейския парламент в България
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Какво предвижда Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада - в сила от 1 март 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ева Стефанова-Тошева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Стратегически приоритети за финансиране по европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. в сферата “Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Програмата “ЕРАЗЪМ+” - за стабилно партньорство между образованието и бизнеса (2014-2020 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Как да си намерим работа в страните от Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Дванадесет нови ключови действия за подобряване живота на гражданите на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Европейската класификация (ESCO) стандартизира терминологията на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Инициатива на Европейската комисия за младежка заетост за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Граждани на Европейския съюз: Вашите права, Вашето бъдеще
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Участие на България в Европейската година на гражданите – 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Татяна Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Европейския социален фонд и Кохезионния фонд през новия договорен период 2014-2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Европейска програма за социална промяна и иновации (2014-2020)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Комитетът по икономически, социални и културни права на ООН разгледа консолидирания четвърти и пети периодичен доклад на България за прилагането на Международния пакт за икономически, социални и културни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 2013 - Европейска година на гражданите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Европейска година на активното остаряване и солидарността между поколенията - 2012 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Достъп до трудовите пазари на държави-членки на Европейския съюз за български граждани към януари 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Съветът по заетост и социална политика на ЕС прие Заключения относно Рамката на Европейския съюз за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Чолашка
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Прилагане на европейското законодателство относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Стратегия „Европа 2020“ - Кратък преглед на приоритетите, целите и инициативите на Европейския съюз през следващите 10 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Първи Универсален периодичен преглед на правата на човека към ООН за Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Илчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на организацията на работното време и българската правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Зачитане на времето на работа в институция на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Болонският процес - гарант за създаване на качествена работна сила в Европа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на сезонната заетост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Да посрещнем предизвикателствата на 21 век - насърчаване на устойчиви “зелени” работни места
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Новата директива на Европейския съюз за равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности като самостоятелно заети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Условия за пенсиониране на български граждани с трудов стаж в Кралство Испания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Раймонд Сапарев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Предстои ратификация на нова спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Прекратяването на осигуряването е материалноправна предпоставка за упражняване на придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Не съществуват никакви ограничения за сключване на трудов договор с лице, което вече е пенсионер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Мониторинг на изпълнението на Програма ПРОГРЕС - за заетост и социална солидарност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Дилковска
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Зелена книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Позиция на България по въпроса за социалните права на граждани на трети страни в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” - нови възможности за нови инициативи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Кръстев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 България ратифицира Морска трудова конвенция, 2006 г. на Международната организация на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Илчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015). Годишен доклад за изпълнението на Плана за действие за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова-Пройчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Съобщение на Комисията - ЕВРОПА 2020 ­ Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска Комисия
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01

 Усъвършенстване на нормативната уредба за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятията на територията на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Нови моменти в процедурата по възстановяване на платени здравни осигуровки от българските студенти в Германия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Информация за условията за живот и работа на български граждани в Нидерландия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Колективните искове - контролен механизъм по спазване на поетите задължения по Европейската социална харта (ревизирана)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Илчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Добри практики по оценка на риска в предприятия от страни-членки на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Промени в организацията на обслужването в НОИ - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Трансфери на пенсионни права между пенсионните фондове на България и пенсионните схеми за служителите, работещи в органите на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Прилагане на двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване, по които Република България е страна - 2010г
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Прилагане на европейските регламенти - 2010г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Международната организация на труда - важен фактор за международната закрила на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Достъп до трудовия пазар на Кралство Белгия за български граждани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Възможност за упражняване на професията медицинска сестра в Испания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Националните доклади - контролен механизъм по спазване на поетите задължения по Европейската социална харта (ревизирана)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Илчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Лисабонският договор и политиката по свободно движение на хора, миграция и интеграция през 2010 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Приоритети на Европейския съюз в социалната област, заетостта и имиграцията, по време на испанското председателство през първото полугодие на 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Раймонд Сапарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Социално-икономическото развитие през призмата на социалната икономика. Добри европейски практики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 План за изпълнение на стратегията за корпоративна социална отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Дилковска
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Сумиране на натрупан в различни държави от Европейския съюз осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Приоритетни досиета на Европейския съюз в областта на заетостта и социалната политика и тяхното отражение в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Защитата на икономическите и социалните права на гражданите в рамките на Съвета на Европа - Европейска социална харта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Илчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Синя карта на Европейския съюз за висококвалифицирани работници от трети страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 161 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА