Постановление № 182 на МС от 21.07.2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18
ДВ, бр. 90 от 7.11.2006 г., ДВ, бр. 78 от 28.09.2007 г., ДВ, бр. 29 от 18.3.2008 г., ДВ, бр. 66 от 25.7.2008 г., ДВ, бр. 80 от 12.9.2008 г., ДВ, бр. 103 от 2.12.2008 г., ДВ, бр. 22 от 24.3.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 31 от 23.4.2010 г., ДВ, бр. 44 от 11.6.2010 г., ДВ, бр. 46 от 18.6.2010 г., ДВ, бр. 25 от 25.3.2011 г., ДВ, бр. 54 от 15.7.2011 г., ДВ, бр. 97 от 9.12.2011 г., ДВ, бр. 65 от 23.7.2013 г., ДВ, бр. 58 от 15.7.2014 г., ДВ, бр. 76 от 12.9.2014 г., ДВ, бр. 101 от 9.12.2014 г., ДВ, бр. 37 от 22.5.2015 г., ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.