Постановление № 137 на МС от 29.06.1999 г. за приемане на Тарифа за таксите за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14
ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г., ДВ, бр. 58 от 15.7.2005 г., ДВ, бр. 90 от 11.11.2005 г., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г., ДВ, бр. 53 от 10.6.2008 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.