Финансово управление

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 За бъдещето на криптовалутите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Нейчев
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Изпълнение на платежни операции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Минка Тюфекчиева - Михайлова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 За правото на обезщетение на търговския представител по чл. 40 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Как да платим по-малко банкови такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Нейчев
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Практически съвети на Комисията за защита на личните данни във връзка с прилагането от 25 май 2018 г. на новия Общ регламент за защита на личните данни, при разплащания с кредитни карти и кандидатстване за кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Комисия за защита на личните данни
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Нова наредба на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Новият Закон за платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Европейска перспектива за криптовалутите и блокчейн технологиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвана Ангеловска
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Правен режим на криптовалутите. Структуриране на търговски дружества, опериращи с криптовалути
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2018 година и постановлението за неговото изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Преглед на последните промени в Закона за публичните финанси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Промени в Наредба № 2 от 2006 г. и Наредба № 8 от 2014 г. за одобренията и разрешенията на БНБ относно капиталовите инструменти и буфери на банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Промени в Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежни институции, дружества за електронни пари и оператори на платежни системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Земеделската земя - една добра възможност за инвестиции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Консултантски екип на Група „ЕЛАНА”
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Споразумение за намаляване размера на задълженията на общини - бенефициенти за наложени финансови корекции по оперативни програми и предоставени безлихвени заеми от централния бюджет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Нова уредба на информационната система на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Къде да инвестираме парите си? Банков депозит или държавни ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Компетентност на контролните органипри осъществяване на финансовата инспекция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Финансовата инспекция като правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Нов регистър на банковите сметки и сейфове, поддържан от БНБ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Правна същност на финансовата инспекция. Финансовата инспекция като производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Промени в Наредба № 3 на БНБ относно прехвърлянето на платежни сметки и таксите, начислявани по тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Смекчаване на ограниченията по отношение на офшорните компании посредством промените в закона за юрисдикциите с преференциален данъчен режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 За проблемите на банковия сектор в Европа и тяхното отражение в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Нови моменти в Закона за публичните финанси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Неверифициран разход или финансова корекция съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Казанджиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Последните промени в Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Промени в режима на общите условия по Закона за защита на потребителите, по отношение на договорите за финансови услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Паричните преводи в чужбина - традиционни решения и нови алтернативи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Нейчев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2016 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Последните промени в Закона за административните нарушения и наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Възможности за преструктуриране на потребителски кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Допустим ли е банков влог с инвестиционно предназначение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Последните изменения и допълнения в Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Отрицателните лихви - нормативна уредба и начин на приложение при кредити и влогове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Комитетът за подбор в кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Новият Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Промени в нормативната уредба относно специалния надзор и банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Какво означава програмата на ЕЦБ за покупки на държавен дълг на вторичния пазар и как тя ще се отрази на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Система на превантивен финансов контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Основни политики и параметри на Закона за държавния бюджет за 2015 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Актуални промени в нормативната уредба относно гарантирането на влоговете в банките и банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Основанията за отказ за потвърждаване на проспекти за ценни книжа в практиката на КФН
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Нова правна уредба на общите условия по сделки с потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Относно неналичния депозит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Правата на банките в обезпечителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 За пререгистрацията на финансовите институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Какво предвижда системата за гарантиране на влоговете в банките у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Електронното банкиране - възможности и предимства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Последните промени в Закона за потребителския кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Основни насоки на последните изменения в Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Нови ограничения в дейността на офшорните компании от началото на 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Основни акценти в Закона за държавния бюджет за 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 От 1 януари 2014 година е в сила новият Закон за публичните финанси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Промени в правната уредбана финансовите обезпечения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой и плащане на доставка чрез внасяне по платежна сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 По-важни промени в Закона за държавния бюджет за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Допустимо ли е едностранно да се променя и прекратява рамков договор за издаване на платежна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Нови правила за избор на обслужваща банка за търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Новите насоки на Eвропейския банков орган за оценка на членовете на управителните органи и лицата, заемащи ключови позиции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Гарантирани ли са влоговете ни в банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 В преддверието на дълговата спирала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пламен Орешарски
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Каква година ни очаква - Прогноза за финансовата 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Нови допускания при изчисляване на годишния процент на разходите по потребителските кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Подходящи инвестиционни решения в условията на криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветослав Цачев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Финансовите отчети като източник на управленска информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Божков
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Основни насоки в законопроекта за държавния бюджет за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Промени в изискванията към дейността на обменните бюра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Сделката за външния дълг на България - Предимства и недостатъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Пенев
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Нови правила за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Персонализирани защитни характеристики на платежната карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Законови възможности за преструктуриране на дългове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Поглед върху някои основни моменти в ПМС № 367 за изпълнението на държавния бюджет за 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Попадат ли разплащанията чрез системата “Еasy pay” в обхвата на Закона за ограничаване на плащанията в брой
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Основни параметри и политики, заложени в Закона за държавния бюджет за 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Новите моменти в Законаза финансовото управление и контрол в публичния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Новият Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Ограничаване на случаите на недопускане за изпълнение в България на решения за конфискация или налагане на финансови санкции, постановени в други държави от ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Коментар на променитев Закона за устройството на държавния бюджет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Понижаването на кредитния рейтинг не означава непременно икономическа криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветослав Цачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Правeн режим и изисквания към дейността на дружествата за електронни пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Финансово отчитане на безвъзмездни средства по фондове и програми на Европейския съюз по примера на ОП “Регионално развитие”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Божков
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Правна уредба на банковата тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Ограничаване на плащанията в брой от 26.02.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Нови аспекти на надзорната дейност в сферата на предоставяне на платежни услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Ганчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Нови регулаторни изисквания към собствения капитал на банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 За някои проблеми на пазара на корпоративни облигации в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петко Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Варианти за реструктуриране на кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Запориране на банкови сметки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Основни аспекти в актуализирания Закон за държавния бюджет за 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Предоставяне на заеми, обезпечени със залог на движими вещи от заложните къщи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Добрият вътрешен контрол във фирмата - гарант за постигане на поставените цели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 172 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА