Финансово управление

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Завършване на безкасовото плащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Несеквeстируемост на средствата, отпускани по реда на Постановление № 325 на МС от 26.11.2020 г. и Постановление № 218 на МС от 17.08.2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Нови моменти в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица при Агенцията по вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Основни политики, заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, и мерки за преодоляване на последствията от COVID-19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Правни изисквания за вземане на корпоративни решения в условията на пандемията с COVID-19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Колективни инвестиционни схеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Нова правна уредба на бюрата за обмяна на виртуални валути и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Борсови посредници и дилъри на държавни ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Инвестиционни дружества, договорни фондове, национални инвестиционни фондове и алтернативни инвестиционни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Балтов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Българският лев вече е част от Механизма на обменните курсове ii (Exchange Rate Mechanism II)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Европейският съюз въвежда по-твърди мерки срещу прането на пари и финансирането на тероризма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Радев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Законови промени за преодоляване на последиците от мерките и ограниченията, във връзка с COVID-19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Трафичните данни и наблюдението в условията на извънредно положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Арабистанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Единен частен мораториум за временно спиране на плащанията по банкови кредити в условията на пандемия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Какви икономически мерки може да се вземат по време на пандемия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Институт за пазарна икономика
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Промени в Закона за БНБ, подготвящи въвеждане на еврото в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Основни политики и параметри в Закона за държавния бюджет за 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Преглед на последните промени в Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Договорът за франчайзинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 За тенденцията за повишаване на банковите такси у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Някои наблюдения върху „българския прочит“ на правилата относно нарушенията на сигурността на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Основания за комплексната проверка по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Какво трябва да се има предвид, когато се правят плащания извън страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Последни промени в Наредба № 12 и Наредба № 22 на БНБ за регистъра на банковите сметки и сейфове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Какво предвиждат последните промени в Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Отменя се задължението на лицата по чл. 4 ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС, в срок до 12 май 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Държавна агенция „Национална сигурност”
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Правна уредба на режима за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Новият Закон за защита на търговската тайна - една дългоочаквана възможност за търговците да осигурят по-ефективна защита на своето ноу-хау и търговска информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Критерии и етапи за въвеждане на еврото в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Актуални въпроси по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Новият европейски инструмент за разследване на сделки и измами, засягащи бюджета на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Радев
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2019 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Възлагане на надзорни функции на Eвропейската централна банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лили Канелова
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Десет съвета зa ycпeшнo yпpaвлeниe нa личнитe финaнcи от Уopън Бъфeт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Уорън Бъфет
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 За бъдещето на криптовалутите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Нейчев
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Изпълнение на платежни операции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Минка Тюфекчиева - Михайлова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 За правото на обезщетение на търговския представител по чл. 40 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Как да платим по-малко банкови такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Нейчев
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Практически съвети на Комисията за защита на личните данни във връзка с прилагането от 25 май 2018 г. на новия Общ регламент за защита на личните данни, при разплащания с кредитни карти и кандидатстване за кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Комисия за защита на личните данни
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Нова наредба на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Новият Закон за платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Европейска перспектива за криптовалутите и блокчейн технологиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвана Ангеловска
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Правен режим на криптовалутите. Структуриране на търговски дружества, опериращи с криптовалути
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2018 година и постановлението за неговото изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Преглед на последните промени в Закона за публичните финанси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Промени в Наредба № 2 от 2006 г. и Наредба № 8 от 2014 г. за одобренията и разрешенията на БНБ относно капиталовите инструменти и буфери на банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Промени в Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежни институции, дружества за електронни пари и оператори на платежни системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Земеделската земя - една добра възможност за инвестиции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Консултантски екип на Група „ЕЛАНА”
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Споразумение за намаляване размера на задълженията на общини - бенефициенти за наложени финансови корекции по оперативни програми и предоставени безлихвени заеми от централния бюджет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Нова уредба на информационната система на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Къде да инвестираме парите си? Банков депозит или държавни ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Компетентност на контролните органипри осъществяване на финансовата инспекция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Финансовата инспекция като правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Нов регистър на банковите сметки и сейфове, поддържан от БНБ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Правна същност на финансовата инспекция. Финансовата инспекция като производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Чилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Промени в Наредба № 3 на БНБ относно прехвърлянето на платежни сметки и таксите, начислявани по тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Смекчаване на ограниченията по отношение на офшорните компании посредством промените в закона за юрисдикциите с преференциален данъчен режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 За проблемите на банковия сектор в Европа и тяхното отражение в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Нови моменти в Закона за публичните финанси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Неверифициран разход или финансова корекция съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Казанджиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Последните промени в Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Промени в режима на общите условия по Закона за защита на потребителите, по отношение на договорите за финансови услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Паричните преводи в чужбина - традиционни решения и нови алтернативи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Нейчев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2016 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Последните промени в Закона за административните нарушения и наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Възможности за преструктуриране на потребителски кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Допустим ли е банков влог с инвестиционно предназначение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Последните изменения и допълнения в Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Отрицателните лихви - нормативна уредба и начин на приложение при кредити и влогове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Комитетът за подбор в кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Новият Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Промени в нормативната уредба относно специалния надзор и банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Какво означава програмата на ЕЦБ за покупки на държавен дълг на вторичния пазар и как тя ще се отрази на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Система на превантивен финансов контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Основни политики и параметри на Закона за държавния бюджет за 2015 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Актуални промени в нормативната уредба относно гарантирането на влоговете в банките и банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Основанията за отказ за потвърждаване на проспекти за ценни книжа в практиката на КФН
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Нова правна уредба на общите условия по сделки с потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Относно неналичния депозит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Правата на банките в обезпечителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 За пререгистрацията на финансовите институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Какво предвижда системата за гарантиране на влоговете в банките у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Електронното банкиране - възможности и предимства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Последните промени в Закона за потребителския кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Основни насоки на последните изменения в Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Нови ограничения в дейността на офшорните компании от началото на 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Основни акценти в Закона за държавния бюджет за 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 От 1 януари 2014 година е в сила новият Закон за публичните финанси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Промени в правната уредбана финансовите обезпечения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой и плащане на доставка чрез внасяне по платежна сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 По-важни промени в Закона за държавния бюджет за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Допустимо ли е едностранно да се променя и прекратява рамков договор за издаване на платежна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 207 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА