Финансово управление

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Правата на банките в обезпечителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 За пререгистрацията на финансовите институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Какво предвижда системата за гарантиране на влоговете в банките у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Електронното банкиране - възможности и предимства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Последните промени в Закона за потребителския кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Основни насоки на последните изменения в Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Нови ограничения в дейността на офшорните компании от началото на 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Основни акценти в Закона за държавния бюджет за 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 От 1 януари 2014 година е в сила новият Закон за публичните финанси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Промени в правната уредбана финансовите обезпечения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой и плащане на доставка чрез внасяне по платежна сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 По-важни промени в Закона за държавния бюджет за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Допустимо ли е едностранно да се променя и прекратява рамков договор за издаване на платежна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Нови правила за избор на обслужваща банка за търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Новите насоки на Eвропейския банков орган за оценка на членовете на управителните органи и лицата, заемащи ключови позиции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Гарантирани ли са влоговете ни в банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 В преддверието на дълговата спирала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пламен Орешарски
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Каква година ни очаква - Прогноза за финансовата 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Нови допускания при изчисляване на годишния процент на разходите по потребителските кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Подходящи инвестиционни решения в условията на криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветослав Цачев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Финансовите отчети като източник на управленска информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Божков
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Основни насоки в законопроекта за държавния бюджет за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Промени в изискванията към дейността на обменните бюра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Сделката за външния дълг на България - Предимства и недостатъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Пенев
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Нови правила за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Персонализирани защитни характеристики на платежната карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Законови възможности за преструктуриране на дългове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Поглед върху някои основни моменти в ПМС № 367 за изпълнението на държавния бюджет за 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Попадат ли разплащанията чрез системата “Еasy pay” в обхвата на Закона за ограничаване на плащанията в брой
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Основни параметри и политики, заложени в Закона за държавния бюджет за 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Новите моменти в Законаза финансовото управление и контрол в публичния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Новият Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Ограничаване на случаите на недопускане за изпълнение в България на решения за конфискация или налагане на финансови санкции, постановени в други държави от ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Коментар на променитев Закона за устройството на държавния бюджет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Понижаването на кредитния рейтинг не означава непременно икономическа криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветослав Цачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Правeн режим и изисквания към дейността на дружествата за електронни пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Финансово отчитане на безвъзмездни средства по фондове и програми на Европейския съюз по примера на ОП “Регионално развитие”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Божков
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Правна уредба на банковата тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Ограничаване на плащанията в брой от 26.02.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Нови аспекти на надзорната дейност в сферата на предоставяне на платежни услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Ганчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Нови регулаторни изисквания към собствения капитал на банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 За някои проблеми на пазара на корпоративни облигации в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петко Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Варианти за реструктуриране на кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Запориране на банкови сметки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Основни аспекти в актуализирания Закон за държавния бюджет за 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Предоставяне на заеми, обезпечени със залог на движими вещи от заложните къщи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Добрият вътрешен контрол във фирмата - гарант за постигане на поставените цели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 България с прекомерен бюджетен дефицит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пламен Орешарски
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Защитени ли са депозитите ни в чуждестранните банки, извършващи дейност в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Новият Закон за потребителския кредит, в сила от 12.05.2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Предоставяната информация от Централния кредитен регистър - гаранция за добрата кредитна история на заемополучателите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невена Радлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Доверително управление на средствата на инвеститора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Основни приоритети в държавния бюджет за 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Насоки за успешна реализация и избягване на грешки при подготовката и осъществяването на европроекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лъчезар Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Българските финансови пазари в края на 2009 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Финансиране на социалното осигуряване в България ­ модели и предизвикателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Българските финансови пазари между 15 октомври и 15 ноември 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Промени в борсовата търговия от 1 октомври 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Българските финансови пазари между 15 септември и 15 октомври 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Допълване на уредбата за условията и реда за изпълнение на платежни операции и откриване на банкови сметки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Българските финансови пазари между 15 август и 15 септември 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Срокове и условия за изпълнение на платежни операции по новия Закон за платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Българските финансови пазари между 15 юли и 15 август 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Българските финансови пазари между 15 юни и 15 юли 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Депозитарните разписки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Българските финансови пазари между 15 май и 15 юни 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Обхват на системата за гарантиране на влоговете в банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Българските финансови пазари между 15 април и 15 май 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Българските финансови пазари между 15 март и 15 април 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Управление на риска в отделните структурни звена на организацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Българските финансови пазари между 15 февруари и 15 март 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Какво представлява интернет - банкирането - Видове финансови услуги, предлагани от разстояние на банковия пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Елементи на финансовото управление и контрол в публичния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Българските финансови пазари между 15 януари и 15 февруари 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Финансово управление и контрол в публичния сектор - същност и основни характеристики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Основни акценти в проектобюджет 2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Влияние на капиталовата структура върху цените на финансиране с ценни книжа и финансовата стойност на фирмата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Гълъбов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Права и задължения на акционерите в публично дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Лютакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Капиталовият пазар в България - перспективи за развитие и предстоящи предизвикателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петко Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Новият Закон за Българската банка за развитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Развитие на депозитния пазар в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Трифонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Заповедното производство по новия Граждански процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Финансиране на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Придобиване и изплащане на държавни ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 С новата Наредба № 38 на КФН отношенията между инвестиционните посредници и техните клиенти се институционализират
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петко Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Бюлетин на инвеститора- Българските финансови пазари между 15 септември и 15 октомври 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Нови възможности за търговия с финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Промени в уредбата за разкриваната от емитентите на ценни книжа информация и в режима на търгово предлагане, съгласно ЗППЦК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Българските финансови пазари между 15 юли и 15 август 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Българските финансови пазари между 15 юни и 15 юли 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Управление и контрол на средствата от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пламен Орешарски
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Българските финансови пазари между 15 май и 15 юни 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Нормативни промени в областта на инвестиционния надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Бюлетин на инвеститора - Българските финансови пазари между 15 април и 15 май 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Българските финансови пазари между 15 март и 15 април 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Българските финансови пазари между 15 февруари и 15 март 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Нови моменти в отчетността и контрола върху капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Българските финансови пазари между 15 януари и 15 февруари 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ик "Елана"
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 220 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА