Постановление № 258 на МС от 2.12.2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-13
ДВ, бр. 100 от 13.12.2005 г., ДВ, бр. 1 от 4.1.2011 г., ДВ, бр. 39 от 20.5.2011 г., ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.