Коментар по облагане доходите на физическите лица - Облагане на доходите от допълнително доброволно осигуряване и от застраховки “живот” и от ваучери за храна - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27
Автор / Източник:
Евгения Ценова, д-р ик. н.
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2004 г.", стр. 300
Визирани нормативни актове:
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава седма
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Чл. 36

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.