Постановление № 113 на МС от 28.05.2004 г. за преобразуване на Националния център за информация и документация от юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на икономиката в юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-08
ДВ, бр. 49 от 8.06.2004 г., ДВ, бр. 12 от 12.2.2010 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.