Данъчно третиране на доходите от продажба и замяна на недвижимо и движимо имущество на физическо лице, което не е регистрирано като ЕТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27
Автор / Източник:
Людмила Мермерска, доц. д-р
Дайджест "Финанси и право", 2004 г., кн. 05, стр. 31
Визирани нормативни актове:
НСС № 16 - Дълготрайни материални активи (отм.)
НСС № 38 - Нематериални активи (отм.)

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.