Прилагане на метода на собствения капитал за отчитане на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23
Автор / Източник:
Иван Златков, д-р д.е.с.
Дайджест "Финанси и право", 2004 г., кн. 1, стр. 5
Визирани нормативни актове:
НСС № 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия (отм.)
НСС № 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия (отм.)
НСС № 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия (отм.)
МСС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
МСС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
МСС 31 - Счетоводно отчитане на дялове в съвместни предприятия

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.