Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-10
ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., ДВ, бр. 12 от 7.02.2006 г., ДВ, бр. 101 от 15.12.2006 г., ДВ, бр. 82 от 12.10.2007 г., ДВ, бр. 37 от 8.4.2008 г., ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г., ДВ, бр. 63 от 12.8.2016 г., ДВ, бр. 61 от 10.7.2020 г., ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.