Практическо ръководство за осъществяване на сделки с недвижими имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26
Автор / Източник:
Мариана Попова
Богдана Кръстева
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове: няма

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.

 Приложение № 1 - Договор за посредничество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 2 - Анкетна карта за недвижим имот
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 3 - Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 4 - Молба - декларация за наследници
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 5 - Молба
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 6 - Декларация
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 7 - Декларация за гражданство, семейно и имотно състояние
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 8 - Пълномощно
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 9 - Нотариален акт за продажба на недвижим имот
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 10 - Молба за вписване на законна ипотека на основание чл. 168, ал. 1 от ЗЗД
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 11 - Нотариален акт за замяна на недвижими имоти
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 12 - Договор за отдаване под наем на недвижим имот
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26