Влияние на факторите на работната среда върху професионалната заболеваемост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Гронков
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25
Автор / Източник:
Васил Гронков
Зоя Каменова
Дайджест "Труд и право", 2003 г., кн. 07, стр. 36
Визирани нормативни актове:
Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (отм.), Чл. 17

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.