Автори / източници
Васил Гронков

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Влияние на факторите на работната среда върху професионалната заболеваемост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Гронков
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Право на безплатна предпазна храна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Гронков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03