Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-31
ДВ, бр. 26 от 21.03.2003 г., ДВ, бр. 29 от 31.03.2003 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 4 от 13.01.2006 г., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.