Промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Закон за маслодайната роза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-01

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-27

 Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, "Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Закон за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави - членки на Европейския съюз, за намаляване на ико
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф "а" от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерац
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за оперативно уведомяване при ядрена авария и за обмен на информация за ядрени съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за преференциалните кредити, отпуснати от японското правителство за реконструкцията на "КЦМ" - ЕАД, Пловдив, и на "Елисейна" - ЕООД, с. Елисейна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-01-35 от 11.02.2015 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и продуктовите типове, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното въздействи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Заповед № РД-01-9 от 22.01.2014 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и подгрупите биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното въздействие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-11

 Заповед № РД-05-926 на НСИ от 1.11.2016 г. за утвърждаване на Номенклатура на промишлената продукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Заповед № РД-07-23 на НСИ от 18.01.2008 г. за утвърждаване на Номенклатура на промишлената продукция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Заповед № РД-28-208 от 25.09.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-22

 Изменение към Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Република България и Кралство Норвегия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Инструкция № 1 от 21.10.2005 г. за условията и реда за предоставяне на кода за идентификация на източника (SID-КОД), начините за определянето и поставянето му
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-18

 Меморандум за разбирателство в областта на малките и средните предприятия между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на индустрията, малките и средните предприятия и насърчаването на инвестициите на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на туризма и историческото наследство на Палестинската власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Департамента по външна търговия и икономическо сътрудничество на провинция Гуандун на Китайската народна републ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на пристанищата и пристанищните индустриални паркове между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Националната комисия за развитие и реформи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Меморандум за разбирателство за учредяване на Комитет за промишлено коопериране между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Министерството на търговията, индустрията и енергетиката на Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Република България, и Агенцията за развитие на малкия и средния бизнес, Република Азербайджан, като основа за водене на преговори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на икономиката, търговията и бизнес средата на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Наредба № РД-04-3 от 26.04.2021 г. за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17.05.2017 г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, та
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Наредба № РД-04-4 от 27.03.2023 г. за условията и реда за осъществяване на контрол върху дейностите, свързани с производството на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, извършван от междуведомствена комисия, създадена съгласно чл.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-07

 Наредба № РД-16-347 от 2.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Наредба № 1 за спасителната дейност в мините, химическите и металургичните заводи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 27.01.1999 г. за провеждане на задължителна карантина при внос на животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 24.01.1995 г. за правила и нормативи за териториалноустройствено планиране на Черноморското крайбрежие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Наредба № 6 за правоспособността на водачите на мотокари и електрокари във вътрешния транспорт на предприятията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-05

 Наредба № 14 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Дърводелец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Наредба № 14 от 28.07.2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните метод
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 15 от 17.04.2009 г. за принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 16-437 от 4.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Наредба № 17 от 21.07.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в дървообработването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба № 19 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Шивач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 22 от 8.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 23 от 21.12.2016 г. за дейността и организацията на работа на комисиите по тютюна, професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюна и реда за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна и реда за упражняването на кон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Наредба № 36 от 30.11.2005 г. за изискванията към козметичните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-14

 Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба за пределно допустимите размери (норми) на естествените фири при манипулация, транспорт и съхраняване на химически продукти и суровини за тях в предприятията от отрасъл химическа и целулозно-хартиена промишленост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за специфичните изисквания за пускане на пазара на детергентите и на повърхностноактивните вещества, предназначени за детергенти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на посл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Постановление № 4 на МС от 30.01.1987 г. за подобряване на работата по профилактиката, текущото поддържане и основните ремонти на машините и съоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 17 на МС от 27.01.2009 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 20 на МС от 25.02.2022 г. за приемане на устройствени правилници на Министерството на икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-03

 Постановление № 22 на МС от 29.01.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Центъра за енергийна ефективност в индустрията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 52 на МС от 10.04.2023 г. за организация и координация на наблюдението и отчитането на изпълнението на целите на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Постановление № 54 на МС от 29.05.1990 г. за приемане на програма за конверсия на специалното производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 55 на МС от 13.03.2006 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания за пускане на пазара на детергентите и на повърхностноактивните вещества, предназначени за детергенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Постановление № 62 на МС от 12.03.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 65 на МС от 20.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за финансиране на прояви по програмата за провеждане на Годината на България в Русия през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Постановление № 71 на МС от 26.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 76 на МС от 12.04.2016 г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-15

 Постановление № 82 на МС от 10.04.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Постановление № 84 на МС от 15.04.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на го
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 95 на МС от 4.04.2024 г. за създаване на Съвет за кръгова икономика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Постановление № 99 на МС от 30.05.1991 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изразходване на средства от фонд "Структурна и технологична политика" към Министерството на индустрията, търговията и услугите и изменение на Правилника за прилагане н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 114 на МС от 17.05.2006 г. за приемане на Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Постановление № 114 на МС от 10.05.2016 г. за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Постановление № 115 на МС от 17.05.2006 г. за приемане на Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Постановление № 134 на МС от 17.07.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 181 на МС от 30.06.2011 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от мерките за реализация на Иновационната стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-08

 Постановление № 186 на МС от 28.07.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 187 на МС от 21.09.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за оправомощаване на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 187 на МС от 12.07.2001 г. за приемане на Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 187 на МС от 28.07.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Постановление № 221 на МС от 14.09.2012 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-25

 Постановление № 228 на МС от 23.09.2009 г. за създаване на Съвет за икономическа политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-25

 Постановление № 241 на МС от 27.11.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Постановление № 259 на МС от 3.10.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-06

 Постановление № 269 на МС от 26.10.2012 г. за създаване на ликвидационна комисия за извършване ликвидацията на закрития Фонд "Тютюн"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Постановление № 275 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 286 на МС от 21.10.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Постановление № 290 на МС от 30.10.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за насърчаване въвеждането на енергоспестяващи технологии в малките и средните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Постановление № 311 на МС от 17.11.2004 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 319 на МС от 6.10.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 344 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Програма за сътрудничество за периода 2007 - 2008 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Програма между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта за периода 2018 - 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-30

 Разпореждане № 31 на МС от 4.06.1979 г. за ускорено развитие и внедряване на качествено нови стомани и други материали, на нови технологии и оборудване, създадени на основата на методите за обработка на материалите с газово противоналягане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 70 на МС от 16.04.1973 г. за преименуване на Българската търговска палата в Българска търговско-промишлена палата и разширяване предмета на дейността й
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 154 на МС от 10.04.1975 г. за внедряване на инструменти от синтетични диаманти и други свръхтвърди материали в народното стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 2 на КС на РБ от 14.02.2023 г. по Конституционно дело № 1 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по икономическа политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 144 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА