Решения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Решение № 4 на КС на РБ от 28.03.2024 г. по Конституционно дело № 16 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-03

 Решение № 3 на КС на РБ от 8.02.2024 г. по Конституционно дело № 13 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Решение № 2 на КС на РБ от 14.02.2023 г. по Конституционно дело № 1 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Решение № 15 на КС на РБ от 28.11.2022 г. по Конституционно дело № 10 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Решение № 10 на КС на РБ от 26.07.2022 г. по Конституционно дело № 21 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Решение № 3 на КС на РБ от 24.02.2022 г. по Конституционно дело № 16 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-04

 Решение № 17 на КС на РБ от 4.11.2021 г. по Конституционно дело № 11 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-12

 Решение № 15 на КС на РБ от 26.10.2021 г. по Конституционно дело № 6 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Решение № 14 на КС на РБ от 12.10.2021 г. по Конституционно дело № 14 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-22

 Решение № 12 на КС на РБ от 30.09.2021 г. по Конституционно дело № 10 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Решение № 11 на КС на РБ от 30.09.2021 г. по Конституционно дело № 7 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Решение № 12 от 30.07.2020 г. на КС на РБ по Конституционно дело № 1 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-20

 Решение № 10 от 23.07.2020 г. на КС на РБ по Конституционно дело № 7 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-20

 Решение № 6 от 16.06.2020 г. на КС на Рб по Конституционно дело № 10 от 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-20

 Решение № 3 от 23.03.2021 г. на КС на РБ по Конституционно дело № 11 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-20

 Решение № 2 от 16.03.2021 г. на КС на РБ по Конституционно дело № 13 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-20

 Решение № 14 на КС нс РБ от 15.10.2020 г. по Конституционно дело № 2 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Решение № 4 на КС на РБ от 14.05.2020 г. по Конституционно дело № 9 от 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Решение № 9 на КС на РБ от 5.12.2019 г. по Конституционно дело № 8 от 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Решение № 5 на КС на РБ от 19.04.2019 г. по Конституционно дело № 12 от 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Решение № 4 на КС на РБ от 9.04.2019 г. по Конституционно дело № 15 от 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-16

 Решение № 5 на КС на РБ от 27.03.2018 г. по Конституционно дело № 11 от 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Решение № 4 на КС на РБ от 16.03.2017 г. по Конституционно дело № 16 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Решение № 3 на КС на РБ от 23.02.2017 г. по Конституционно дело № 11 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Решение № 2 на КС на РБ от 7.02.2017 г. по Конституционно дело № 13 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-14

 Решение № 1 на КС на РБ от 31.01.2017 г. по Конституционно дело № 6 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-10

 Решение № 11 на КС на РБ от 4.10.2016 г. по Конституционно дело № 7 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Решение № 10 на КС на РБ от 29.09.2016 г. по Конституционно дело № 3 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Решение № 9 на КС на РБ от 28.07.2016 г. по Конституционно дело № 8 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-02

 Решение № 8 на КС на РБ от 28.06.2016 г. по Конституционно дело № 9 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Решение № 7 на КС на РБ от 21.06.2016 г. по Конституционно дело № 8 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-28

 Решение № 6 на КС на РБ от 14.06.2016 г. по Конституционно дело № 1 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Решение № 5 на КС на РБ от 12.05.2016 г. по Конституционно дело № 2 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Решение № 4 на КС на РБ от 12.04.2016 г. по Конституционно дело № 10 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Решение № 2 на КС на РБ от 12.03.2015 г. по Конституционно дело № 8 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 14 на КС на РБ от 4.11.2014 г. по Конституционно дело № 12 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-18

 Решение № 13 на КС на РБ от 31.07.2014 г. по Конституционно дело № 1 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-06

 Решение № 12 на КС на РБ от 17.07.2014 г. по Конституционно дело № 10 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение № 11 на КС на РБ от 10.07.2014 г. по Конституционно дело № 2 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение № 10 на КС на РБ от 15.07.2014 г. по Конституционно дело № 4 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение № 6 на КС на РБ от 10.06.2014 г. по Конституционно дело № 7 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Решение № 3 на КС на РБ от 6.03.2014 г. по Конституционно дело № 10 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Решение № 1 на КС на РБ от 28.01.2014 г. по Конституционно дело № 22 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-04

 Решение № 12 на КС на РБ от 28.11.2013 г. по Конституционно дело № 9 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Решение № 6 на КС на РБ от 15.07.2013 г. по Конституционно дело № 5 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-23

 Решение № 4 на КС на РБ от 4.07.2013 г. по Конституционно дело № 11 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Решение № 2 на КС на РБ от 23.05.2013 г. по Конституционно дело № 1 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Решение № 10 на КС на РБ от 3.12.2009 г. по Конституционно дело № 12 от 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-08

 Решение № 8 на КС на РБ от 12.07.2007 г. по Конституционно дело № 5 от 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение № 7 на КС на РБ от 23.04.2007 г. по Конституционно дело № 1 от 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

Общо: 50 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА