Закони за ратифициране, денонсиране, оттегляне на резерви и приемане на декларации

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>




 Закон за денонсиране на Ветеринарно-санитарната конвенция между правителството на Народна република България и правителството на Източна република Уругвай
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Закон за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Закон за денонсиране на Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество по риболова в Северозападния Атлантик (НАФО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Закон за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Закон за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - Александруполис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Закон за денонсиране на Търговската спогодба между Народна Република България и Република Перу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Закон за оттегляне на декларация по Международната конвенция за безопасните контейнери (CSC) от 1972 г. и за ратифициране на измененията от 1993 г. на Международната конвенция за безопасните контейнери (CSC) от 1972 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Закон за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-21

 Закон за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-26

 Закон за ратифициране Изменението на Споразумението за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие, прието с Решение № 131 на Съвета на управителите на Банката от 19.06.2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-03

 Закон за ратифициране Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Закон за ратифициране изменението на Учредителния договор на Международния валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните директори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Закон за ратифициране на актовете на XXVI конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Закон за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Закон за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Закон за ратифициране на актовете на ХХIV конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-26

 Закон за ратифициране на Будапещенската конвенция относно договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Закон за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-01

 Закон за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Закон за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Закон за ратифициране на Второто изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, правителството на Ре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Европейската инвестиционна банка като бенефициер и Република България като гарант във връзка с Договор за финансиране между Европейската инвестиционна банка и "Българска банка за развитие" ЕАД за з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-08

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-06

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България ("Гарант") и ИНГ Банк Н.В. ("ИНГ Банк") във връзка с Договора за дългосрочен кредит в размер 49 071 661 евро, сключен между ИНГ Банк Н.В. и "Булгартрансгаз" ЕАД на 25 януари 2023
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10.10.2019 г. между Европейската инвестиционна банка и "Български енерги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Закон за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23.08.2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Догово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Закон за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селскит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Закон за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2005 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селскит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Закон за ратифициране на Договор между Република България и Асоциация Еврика АИСБЛ за Консорциум "Европейско партньорство за иновативни малки и средни предприятия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-28

 Закон за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Закон за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Закон за ратифициране на Договора за подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равнос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Закон за ратифициране на Договора за предоставяне на безвъзмездни средства, Проект 101055476 - InnovativeSMEs, между Република България и Европейската изпълнителна агенция за иновации и МСП (EISMEA)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-28

 Закон за ратифициране на Договора за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване на корабите (LRIT) на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Закон за ратифициране на Договора за продажба на фрегатата "Ванделаар", клас Е-71 "Виилинген", между Република България и Кралство Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Закон за ратифициране на Договора за създаване на Енергийна общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Закон за ратифициране на Договора за търговия с оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Закон за ратифициране на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Републ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

 Закон за ратифициране на Договора между Министерството на вътрешните работи на Република България и Комисията на Европейските общности за предоставяне на финансова помощ за противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Закон за ратифициране на Договора между Министерството на вътрешните работи на Република България и Комисията на Европейските общности за предоставяне на финансова помощ по програмата ФАР за противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на Ев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Тайланд за насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-06

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за насърчаване и взаимна защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-06

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Литва за насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Закон за ратифициране на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Закон за ратифициране на Допълнението на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Словашката република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите от 21.07.1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, отчитащ присъединяването на Чешката република, Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол от Нагоя - Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Закон за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Закон за ратифициране на Допълнителното споразумение, изменящо Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-18

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за защита на животните по време на международен транспорт (ревизирана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за ратифициране на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007 - 2013 г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка "България - проект Дунав мост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Закон за ратифициране на Изменение № 2 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост") и на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Закон за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за пос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Закон за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1.02.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Закон за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие от 25.10.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Закон за ратифициране на изменение на Устава на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Закон за ратифициране на Изменението на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл "В и К" между Мин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2.11.2017 г., подписано на 21 декември 2018 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие ("Световна банка") за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в Република България от 12.04.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Закон за ратифициране на Изменението на чл. ІІІ, Раздел 3 от Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-23

 Закон за ратифициране на изменението на чл. ХХI от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Закон за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Закон за ратифициране на измененията и допълненията на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения и на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Закон за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 12, параграф 1 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-23

 Закон за ратифициране на Измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, одобрени на 20-ата сесия на Общото събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Закон за ратифициране на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Закон за ратифициране на Конвенция № 173 на Международната организация на труда относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-06

 Закон за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-19

 Закон за ратифициране на Конвенцията за Международната организация за морските средства за навигация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-27

 Закон за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Закон за ратифициране на Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Закон за ратифициране на Конвенцията на ООН срещу корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-15

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г. и на Протокола от 1996 г. за изменение на Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Закон за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с ч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за използване на информационните технологии за митнически цели и протоколите към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, "Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Закон за ратифициране на международен договор (Писмо за предлагане и приемане на офертата (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LAY "Придобиване на Мултифункционална система за обмен на информация Multifunctional Information Distribution System/MIDS
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-21

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за регулиране на улова на китове и на протокола към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Закон за ратифициране на Международната конвенция по растителна защита (Нов ревизиран текст от 1997 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Закон за ратифициране на Международния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Закон за ратифициране на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-06

 Закон за ратифициране на Международното споразумение по кафето от 2001 г. и на Международното споразумение по какаото от 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция - България (Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 245 елемента в списъка



ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА