Правилници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Правилник за устройство и дейността на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Правилник за устройството и дейността на болница "Лозенец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-08

 Правилник за устройството и дейността на Главна дирекция "Охрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Правилник за устройството и дейността на диализните центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-11

 Правилник за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-18

 Правилник за устройството и дейността на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-12

 Правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства - държавни предприятия към Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на държавните ловни стопанства - държавни предприятия към Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на държавните факултетски болници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-05

 Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-29

 Правилник за устройството и дейността на Инспекцията по условията и безопасността на труда при Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-26

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения към Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Правилник за устройството и дейността на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Правилник за устройството и дейността на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Правилник за устройството и дейността на Научно-приложния институт по пожарна безопасност и защита на населението при Генерална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Правилник за устройството и дейността на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-07

 Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Правилник за устройството и дейността на Националния военноисторически музей (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-17

 Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-09

 Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Правилник за устройството и дейността на Националния онкологичен център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по медицинска експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Правилник за устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по заразни и паразитни болести (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по здравна информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по здравна информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по обществено здравеопазване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по спортна медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по сърдечно-съдови заболявания и рехабилитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по физикално лечение и рехабилитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Правилник за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27

 Правилник за устройството и дейността на приютите за безнадзорни деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на районните центрове по здравеопазване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-08

 Правилник за устройството и дейността на регионалните дирекции по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Правилник за устройството и дейността на Санаторно-курортното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правилник за устройството и дейността на ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Правилник за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Правилник за устройството и дейността на Център за контрол и оценка на качеството на образованието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за информационно осигуряване на образованието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-14

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионално обучение при Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Правилник за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове по здравеопазване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Правилник за устройството, дейността, организацията на работа, числеността на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-10

 Правилник за функциите и структурата на Държавната железопътна инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Устройствен правилник на Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-02

 Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Устройствен правилник на Агенцията по заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-05

 Устройствен правилник на Агенцията по заетостта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Устройствен правилник на Българо-германски център за професионално обучение - гр. Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Устройствен правилник на Българо-германски център за професионално обучение - гр. Плевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Устройствен правилник на Българо-германски център за професионално обучение - гр. Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Устройствен правилник на Българо-германски център за професионално обучение в Смолян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Устройствен правилник на Българо-германския център за професионално обучение в гр. Царево
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-16

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Архиви" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-05

 Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-02

 Устройствен правилник на Държавната агенция за осигурителен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-28

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-11

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-21

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 270 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА