Правилници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>
 Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и функциите на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Правилник за организацията, дейността и финансирането на Съвета по животновъдство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правилник за организацията, структурата и функциите на Специалната куриерска служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Правилник за осигуряване и управление на качеството на отбранителни продукти за Министерството на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-11

 Правилник за осигуряване и управление на качеството на военната и специална продукция в Министерството на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Правилник за придобиване, поддържане и снемане от употреба на отбранителни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Правилник за прилагане на Закона за акцизите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Правилник за прилагане на Закона за военната полиция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-16

 Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-08

 Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Правилник за прилагане на Закона за Държавния архивен фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-19

 Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Правилник за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-02

 Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Правилник за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Правилник за прилагане на Закона за концесиите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Правилник за прилагане на Закона за концесиите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Правилник за прилагане на Закона за малките и средните предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-08

 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Правилник за прилагане на Закона за митниците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-09

 Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-27

 Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-21

 Правилник за прилагане на Закона за научните степени и научните звания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Правилник за прилагане на Закона за общинската собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-18

 Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Правилник за прилагането на система за финансов мениджмънт в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Правилник за прилагането на система за финансов мениджмънт в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-24

 Правилник за производство, контрол и пласмент на овощен и черничев посадъчен материал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Правилник за работата на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-16

 Правилник за работата на Националния комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-22

 Правилник за работата на Националния съвет по безопасност на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Правилник за работата на помирителните комисии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-10

 Правилник за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Европейските обединения за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в Европе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Правилник за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Правилник за социално-педагогическите интернати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" и на неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-09

 Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Правилник за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-19

 Правилник за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Правилник за устройството и дейността на Агенцията за застрахователен надзор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-28

 Правилник за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-07

 Правилник за устройството и дейността на Военно - географската служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Правилник за устройството и дейността на Военно-географската служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-01

 Правилник за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Правилник за устройството и дейността на Военната академия "Георги Стойков Раковски" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-03

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-27

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-08

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-08

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Правилник за устройството и дейността на дегустационните комисии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Правилник за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по ценните книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-28

 Правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства - държавни предприятия към Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на Държавния културен институт към министъра на външните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Правилник за устройството и дейността на държавните ловни стопанства - държавни предприятия към Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-05

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Фонд затворно дело" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-12

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-17

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-10

 Правилник за устройството и дейността на Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Правилник за устройството и дейността на Института по отбрана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-16

 Правилник за устройството и дейността на Комендантство - МО (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-21

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 487 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА