Данъци върху доходите на физическите лица

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>
 Коментар по облагане доходите на физическите лица - Годишна данъчна декларация - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Коментар по облагане доходите на физическите лица - Годишно преизчисляване на данъка върху доходите от трудови и приравнени към тях правоотношения - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Коментар по облагане доходите на физическите лица - Данъчни облекчения - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Коментар по облагане доходите на физическите лица - Изменения и допълнения на Закона за облагане доходите на физическите лица – 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Данъчни задължения на едноличния търговец при започване и прекратяване на патентна дейност през течение на данъчната година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Николов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Данъчно облекчение за дарение в полза на образователни заведения се ползва, само кагато те осъществяват обучение по програми на МОН
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Как законно да намалим данъците си?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Облагат ли се командировъчните пари, изплащани на управителя на търговско дружество?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Данъчно третиране на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено от работодателя на лицата по трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Ползване на данъчно облекчение за предоставена безплатна храна на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Прехвърляне на дела от един на друг съдружник и тяхното данъчно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Особености при попълване на новия образец на Сметката за изплатени суми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Ползване на данъчно облекчение за дарение по ЗОДФЛ за доходи, получени през 2005 г., както и за доходи, получени след 01.01.2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Авансово облагане по ЗОДФЛ на доходите на физическите лица, получени от извънтрудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Последните промени в Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Коментар на промените в Закона за облагане доходите на физическите лица - Промени в зодфл, в сила от 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за облагане доходите на физическите лица - Промени, свързани с облагането с окончателен годишен (патентен) данък - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за облагане доходите на физическите лица - Промени в общия ред на облагане по ЗОДФЛ - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Данъчно третиране на получените от физическите лица награди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Въпроси и отговори по облагането с окончателен годишен патентен данък - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Въпроси и отговори по облагането с окончателен годишен патентен данък - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Данъчно третиране на застраховките “Живот” по реда на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Облагане по реда на зодфл на доходите на чуждестранно физическо лице, свързани с полагането на личен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Данъчни облекчения, предвидени за лицата, регистрирани като земеделски производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Облагане с окончателен годишен (патентен) данък на доходите/печалбите от средствата за подслон и местата за настаняване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Коментар по облагане доходите на физическите лица - Процедурни разпоредби по Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по облагане доходите на физическите лица - Промени в облагането с окончателен годишен (патентен) данък - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по облагане доходите на физическите лица – Облагане на доходите от трудови и приравнени към тях правоотношения - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Коментар по облагане доходите на физическите лица – 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

 Данъчно третиране на разходите за командировки в страната и чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Данъчни облекчения за отглеждане на дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Подлежи ли на облагане с патентен данък дейността на заложните къщи?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Последните промени в облагането с патентен данък и някои актуални проблеми, свързани с него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Възниква ли задължение за данъчно облагане при прехвърляне дела на съдружник в ООД?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Данъчно облагане по ЗОДФЛ на доходите от продажба при условията на договор за лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Данъчно облагане на доходите на физическите лица, получени от използване на недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Определяне на патентния данък за дейности, които не се извършват от постоянно място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Коригиране на патентен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Промени в реда за ползване на данъчно облекчение за дарение по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Данъчно облекчение за отглеждане на деца, ненавършили пълнолетие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Особености в механизма на ползване на данъчните облекчения при лица по трудови и приравнени към тях правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Изменения в режима на облагане на доходите, получени по застрахователни договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Промените в Закона за облагане доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2005 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Коментар на промените в Закон за облагане доходите на физическите лица - Промени в облагането с окончателен годишен (патентен) данък – 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Коментар на промените в Закон за облагане доходите на физическите лица - Промени в общия ред на облагане – 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Коментар на промените в Закон за облагане доходите на физическите лица – 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Въпроси и отговори по ЗОДФЛ във връзка с промяна на режима на облагане с патентен данък - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Въпроси и отговори по ЗОДФЛ във връзка с промяна на режима на облагане с патентен данък - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Попълване и подаване на справка-декларация за физическите лица, получили доходи през 2004 г., различни от тези от трудови правоотношения и пенсии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Данъчно облагане на доходите, получени от продажба на акции на публични търговски дружества - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Данъчно облагане на доходите, получени от продажба на акции на публични търговски дружества - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Елементи на семейно подоходно облагане, заложени в подготвяния нов Закон за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Основни моменти при прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, при облагане доходите на чуждестранни физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Признават ли се, при данъчно облагане, разходите за личния автомобил, ползван от едноличен търговец?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Коментар по облагане доходите на физическите лица - Облагане на доходите от допълнително доброволно осигуряване и от застраховки “живот” и от ваучери за храна - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по облагане доходите на физическите лица - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Коментар по облагане доходите на физическите лица - Примери за облагане на някои доходи от извънтрудови правоотношения – 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Облекчение за дарение при определяне на данъчното задължение по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 При какви условия земеделските производители ­ физически лица, включително еднолични търговци, се освобождават от данък?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Данъчно третиране по ЗОДФЛ на вноските по застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Данъчно третиране по ЗОДФЛ на вноските по застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Нови моменти при облагането с окончателен годишен (патентен) данък, в сила от 01.01.2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Конев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Казуси при облагане доходите на физическите лица - 9/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Конев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Казуси при облагане доходите на физическите лица - 8/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Конев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Казуси при облагане доходите на физическите лица - 7/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Конев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Казуси при облагане доходите на физическите лица - 12/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Конев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Казуси при облагане доходите на физическите лица - 11/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Конев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Казуси при облагане доходите на физическите лица - 10/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Конев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Казуси при облагане доходите на физическите лица - 6/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Конев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Казуси при облагане доходите на физическите лица - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Конев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Казуси при облагане доходите на физическите лица - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Конев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Данъчно третиране на командировъчните пари по реда на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Казуси при облагане доходите на физическите лица - 5/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Конев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Казуси при облагане доходите на физическите лица - 4/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Конев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Казуси при облагане доходите на физическите лица - 3/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Конев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Данъчното третиране на вноските за допълнително доброволно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Данъчно облагане на доходите от управление и контрол на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Данъчно облагане на лицата, упражняващи свободни професии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Данъчно третиране на доходите от продажба и замяна на недвижимо и движимо имущество на физическо лице, което не е регистрирано като ЕТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Намаляване на патентния данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Франгов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Проблеми на политиката за патентно подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Данъчно третиране на получените от лицата обезщетения, изплащани по силата на трудови или приравнени към трудовите правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Данъчни преференции за едноличния търговец в общини с висока безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Данъчно третиране на получените от лицата обезщетения, изплащани по силата на трудови или приравнени към трудовите правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Облагането на доходи от трудов договор и наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Нови моменти при данъчното облагане на доходите на земеделските производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Облагане на производители, извършващи търговия на дребно със собствена продукция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Годишната данъчна декларация за 2003 г. по чл. 41 зодфл и някои от последните промени в закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Данъчни облекчения за направени вноски за доброволно осигуряване и за премии (вноски) по застраховки “Живот”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Въпроси и отговори, свързани с направените промени при облагането с окончателен годишен патентен данък - 3/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Въпроси и отговори, свързани с направените промени при облагането с окончателен годишен патентен данък - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Семейно подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Славков
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Въпроси и отговори, свързани с направените промени при облагането с окончателен годишен патентен данък - 4/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Коментар на промените в Закона за облагане доходите на физическите лица - Промени в облагането с окончателен годишен патентен данък - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Коментар на промените в Закона за облагане доходите на физическите лица - Промени в общия ред на облагане по ЗОДФЛ - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Въпроси и отговори, свързани с направените промени при облагането с окончателен годишен патентен данък - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Промените в Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Въпроси по ЗОДФЛ относно получени обезщетения по реда на Кодекса на труда - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Данъчни казуси, създаващи трудности при патентното облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Въпроси по ЗОДФЛ относно получени обезщетения по реда на Кодекса на труда - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 7)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  следваща> последна>>

Общо: 651 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА