Данъци върху доходите на физическите лица

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  следваща> последна>>
 Ред за облагане и деклариране на доходите от доброволно осигуряване и от застраховки „Живот“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2015 г. - нови моменти и основни въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2016 г. - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 2015 година - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2016 г. - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 2016 година - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Авансово облагане на доходите от други източници по чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Условия и ред за прилагане на новите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Особености при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем, придобити през четвъртото тримесечие на 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Казуси от практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Санкции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишна данъчна декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Основни задължения на предприятията - платци на доходи на физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Изменения и допълнения в ЗДДФЛ, и значението им за годишното облагане на доходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Третиране по реда на ЗДДФЛ на стойността на работното, униформеното и представителното облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Казус: Ползване на отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Казус: Определяне на облагаем доход при продажба на недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Казус: Данъчно третиране на задатъка при сделки с недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Казус: Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от лихви по банкова сметка в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Данъчно третиране по ЗДДФЛ на награди, както и на печалби от участие в различни видове игри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Данъчно облагане на трудови и нетрудови доходи при пребиваване в страна от Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолена Ненчева
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Данъчно третиране на доходите от лихви по банкови сметки по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Какви са възможностите за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Изменения в ЗДДФЛ относно ползването на държавната помощ за земеделски стопани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Новите данъчни облекчения в закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2015 г. - Промени, въведени от 01.01.2014 г., но с реално приложение от 01.01.2015 г. – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2015 г. - Промени, въведени със ЗДБРБ за 2015 г. – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2015 г. - Промени, въведени със ЗИДЗДДС - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Най-важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Предстоящи промени в Декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Казуси от практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Санкции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Годишна данъчна декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Справка за изплатени доходи на физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Документиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в ЗДДФЛ за 2014 г. и значението им за годишното облагане на доходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на възнаграждения на български местни лица, изпратени на работа в чужбина от български работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Данъчно третиране на апортна вноска, направена от физическо лице в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Относно понятието „платец на дохода“ за целите на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Новото облекчение в ЗДДФЛ за доходи, непревишаващи минималната работна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Как да попълним годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за придобитите доходи през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ на доходи от лихви по банкови сметки, придобити от местни физически лица през 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014 г. - Промени, въведени със Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свърза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014 г. - Промени, въведени със Закона за изменение и допълнение на закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014 г. - Промени, въведени със закона за изменение и допълнение на ДОПК, обнародван в ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г. - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014 г. - Промени, въведени със закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., обнародван в ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г. - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014 г. - Промени, въведени със закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ, обнародван в ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Най-важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Още веднъж за промените в ЗДДФЛ, свързани с режима на авансово удържане на данък - 4/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Още веднъж за промените в ЗДДФЛ, свързани с режима на авансово удържане на данък - 3/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Още веднъж за промените в ЗДДФЛ, свързани с режима на авансово удържане на данък - 2/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Още веднъж за промените в ЗДДФЛ, свързани с режима на авансово удържане на данък - 1/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Срокове за внасяне на дължимите данъци от физическите лица и отражението им върху годишното облагане за 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Нови моменти при подаване на справката по чл. 73 ЗДДФЛ за изплатените през 2013 г. доходи на физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Санкции - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Особености при попълването на образци и формуляри за целите на годишното облагане - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Основни правила при определянето на облагаемия доход и на годишните данъчни основи - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Измененията в закона и тяхното значение за годишното облагане на доходите - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО на разходи, поети във връзка с клаузи в трудов договор с чуждестранно физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Нонина
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Ползване на данъчните облекчения, регламентирани в ЗДДФЛ – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Ползване на данъчните облекчения, регламентирани в ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Въпроси от практиката по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 3/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Въпроси от практиката по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 2/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Въпроси от практиката по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 1/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ при прехвърляне на недвижим имот в случай на ликвидация на ЕООД в полза на собственика - физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 4/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 3/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 2/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 1/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Задължения на предприятията по реда на ЗДДФЛ по договори за наем с наемодател - местно физическо лице през 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Деклариране на доходи и данъци през 2013 г. по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Нонина
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Нова схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Преходни разпоредби - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Промени в сроковете за внасяне на окончателния данък върху доходи на местни и чуждестранни физически лица - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Промени в сроковете за внасяне на авансовия данък за доходите от друга стопанска дейност и наем - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Промени в сроковете за внасяне на авансовия данък при доходи от трудови правоотношения - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Конкретизиране на доходите, които предприятията и самоосигуряващите се лица - платци, посочват в Справката по чл. 73 ЗДДФЛ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Промени в декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Отпадане на възможността за приспадане от еднолични търговци или от физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители,
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Въвеждане на срок за издаване и предоставяне на образците на документи по чл. 45, ал. 4 и 7 ЗДДФЛ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Промяна в процедурата на приспадане на дължимия патентен данък, когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат основанията за облагане с патенте
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Регламентиране цената на придобиване при определяне на облагаемия доход при продажба или замяна на имущество в случаите на заличаване на едноличен тър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Допълване обхвата на освободените от облагане награди, предоставени от българската държава - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Изключване на лихвите върху депозитите на физически лица от обхвата на необлагаемите доходи - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Определяне на годишните данъци за доходи, придобити от физическите лица през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишно облагане и деклариране на доходите – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в ЗДДФЛ, действащи от 2012 г. – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Третиране за целите на ЗДДФЛ на доход от наем на недвижим имот, притежаван от две лица, но ползван само от единия съсобственик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Как се третират за целите на ЗДДФЛ наградите от участия в телевизионни игри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Право на данъчно облекчение за млади семейства по реда на ЗДДФЛ - Въпроси и отговори – 3/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Право на данъчно облекчение за млади семейства по реда на ЗДДФЛ - Въпроси и отговори – 2/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Право на данъчно облекчение за млади семейства по реда на ЗДДФЛ - Въпроси и отговори – 1/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Данъчно третиране на доходите от лихви в зависимост от данъчния статут на техния получател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Данъчно третиране на дивидентите по реда на ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Относно правото на преотстъпен данък по чл. 189б ЗКПО за физическо лице, регистрирано като земеделски производител по чл. 29а ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Как се възстановява надвнесен данък по годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лорета Цветкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 823 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА