Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 3701 до 3772 (стр. 38 от 38)
<<първа <предишна  33  34  35  36  37 38 следваща> последна>>
 Не може да се уволни едно лице поради факта, че многократно ползва отпуск по болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Недействителност на трудовите договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Предварителната закрила при уволнение, установена с колективния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Предварителна закрила при уволнение от Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Изслушване на обясненията от провинилия се работник или служител при налагане на дисциплинарно наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Предмет на колективните трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Европейската социална харта предвижда по-силна закрила за бременните при уволнение, отколкото Кодексът на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Критерии за определяне на дисциплинарните наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Предварителна закрила при уволнение на синдикални дейци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Превръщане на срочния в безсрочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Неплатен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Осъществяване на ограничената имуществена отговорност на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетение за неползван отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетение за неспазено предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетения при уволнение (чл. 222, ал. 1 и 3 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетения при прекратяване на трудовия договор на възстановен работник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Определяне на конкурсните длъжности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обявяване съществуването на трудовото правоотношение по чл. 405а КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Непосредствени преговори за доброволно уреждане на колективните трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Задължение на работодателя за уведомяване на представителите на работниците и служителите при промяна настъпила в него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Отпуск на синдикални дейци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Задължение на работодателя за уведомяване на Националния осигурителен институт за сключения трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 От кой момент следва да бъде прекратен трудовият договор?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Заличаване на дисциплинарните наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Отлагане ползването на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Новото в правната уредба на тристранното сътрудничество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Промени в реда за съдебното разглеждане на трудовите спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Сключване на срочен трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Промени в административнонаказателната отговорност за нарушения на трудовото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Искове при неизпълнение на колективния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Продължаване действието на колективния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Възникване на трудово правоотношение от конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Трудов стаж при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Разглеждане на колективните трудови спорове от доброволния трудов арбитраж по чл. 5-8 ЗУКТС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Връщане на писмената форма за действителността на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Трудов договор за външно съвместителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Годишният отпуск може да се прекъсне по болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Срокове за налагане на дисциплинарните наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Сумирано изчисляване на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Договор за допълнителен труд при същия работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Имуществена отговорност на работодателя за недопускане на работа на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Създаването на Националния институт за помирение и арбитраж се забавя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Събрание на пълномощниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 При подбор на работа остават по-квалифицираните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Срочен трудов договор при органи с установен мандат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Дисциплинарно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане на здравето на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Имуществена отговорност при задържане на трудовата книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Отново за правото на подбор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Задължения на работодателя при възстановяване със съдебно решение на незаконно уволнен работник или служител, когато длъжността е съкратена
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Специален ред за регистриране на трудовите договори, прекратени след 2 януари 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Условия и ред за присъединяване към колективния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Отговорност на работодателите при нарушаване на изискванията за регистриране на трудовите договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Работно и представително облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 ПМС № 31 от 1994 г. важи само за педагогическите кадри в образованието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Измененията на чл. 62 и 63 КТ се отнасят и за преподавателския състав във висшето образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Отново за чл. 70 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Обезщетение при пенсиониране на работещи в здравеопазването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Трудов или граждански договор трябва да се сключи?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Промените в Кодекса на труда през 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Размерът на дължимия отпуск при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Допълнителен отпуск за работа при ненормиран работен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Имуществена отговорност на работника или служителя по Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Костинарова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Право на две или на шест брутни заплати имам?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Базата за изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при работа по служебно и трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Срочен трудов договор до завършване на определена работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Право на клас за прослужено време и на обезщетение поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Коментар по трудови отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 3701 до 3772 (стр. 38 от 38)
<<първа <предишна  33  34  35  36  37 38 следваща> последна>>

Общо: 3772 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА