Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 3501 до 3600 (стр. 36 от 37)
<<първа <предишна  31  32  33  34  35 36 37  следваща> последна>>
 Правна същност и действие на предизвестието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Всеки може да се присъедини към колективния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Предизвестието може да се замени с обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Трябва ли да има в предприятието Правилник за вътрешния трудов ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Неплатен отпуск и работа при друг работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Пенсионерите имат право да работят на трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 При прекратяване на граждански договор не се дължи обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Работа по основен и допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Постъпване на работа по трудово правоотношение от пенсионер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Посредничеството ­ мирно средство за уреждане на колективните трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Командироване на работници в страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ се дължи ако са спазени изискванията на закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Влезлите в сила решения на съда и по трудови дела подлежат на изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Закрилата при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ценка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Срочен трудов договор ­ докога
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Вътрешно заместване по чл. 259 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Право на отпуск за ненормиран работен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Работа при непълно работно време се договаря
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Работа при условията на непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 При възражение спорът се решава от съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Прекратяването на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антония Орешкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Служител не може да бъде глобяван
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Правен режим на удълженото работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Увеличен размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се изплаща при 10 години работа при един и същ работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Имам ли право на 6 брутни заплати при работа през последните 10 години от трудовия ми стаж само в организации на бюджетна издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Доброволен арбитраж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Уреждане на колективните трудови спорове чрез посредничество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Уволнение поради липса на необходимото образование или професионална квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Уволнение поради спиране на работата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Уволнение поради закриване на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Намалено работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Наредбата за работното време, почивките и отпуските след решение № 9353 от 21.11.2002 г. на Върховния административен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Междудневна и междуседмична почивка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Наказанието може да се заличи предсрочно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Пази ли се работното място на лице, докато се намира в неплатен отпуск по чл. 160 КТ?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Забрана на локаута по българското стачно законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Не може да се уволни едно лице поради факта, че многократно ползва отпуск по болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Недействителност на трудовите договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Предварителната закрила при уволнение, установена с колективния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Предварителна закрила при уволнение от Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Изслушване на обясненията от провинилия се работник или служител при налагане на дисциплинарно наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Предмет на колективните трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Европейската социална харта предвижда по-силна закрила за бременните при уволнение, отколкото Кодексът на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Критерии за определяне на дисциплинарните наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Предварителна закрила при уволнение на синдикални дейци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Превръщане на срочния в безсрочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Неплатен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Осъществяване на ограничената имуществена отговорност на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетение за неползван отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетение за неспазено предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетения при уволнение (чл. 222, ал. 1 и 3 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетения при прекратяване на трудовия договор на възстановен работник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Определяне на конкурсните длъжности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обявяване съществуването на трудовото правоотношение по чл. 405а КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Непосредствени преговори за доброволно уреждане на колективните трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Задължение на работодателя за уведомяване на представителите на работниците и служителите при промяна настъпила в него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Отпуск на синдикални дейци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Задължение на работодателя за уведомяване на Националния осигурителен институт за сключения трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 От кой момент следва да бъде прекратен трудовият договор?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Заличаване на дисциплинарните наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Отлагане ползването на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Новото в правната уредба на тристранното сътрудничество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Промени в реда за съдебното разглеждане на трудовите спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Сключване на срочен трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Промени в административнонаказателната отговорност за нарушения на трудовото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Искове при неизпълнение на колективния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Продължаване действието на колективния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Възникване на трудово правоотношение от конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Трудов стаж при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Разглеждане на колективните трудови спорове от доброволния трудов арбитраж по чл. 5-8 ЗУКТС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Връщане на писмената форма за действителността на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Трудов договор за външно съвместителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Годишният отпуск може да се прекъсне по болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Срокове за налагане на дисциплинарните наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Сумирано изчисляване на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Договор за допълнителен труд при същия работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Имуществена отговорност на работодателя за недопускане на работа на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Създаването на Националния институт за помирение и арбитраж се забавя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Събрание на пълномощниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 При подбор на работа остават по-квалифицираните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Срочен трудов договор при органи с установен мандат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Дисциплинарно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане на здравето на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Имуществена отговорност при задържане на трудовата книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Отново за правото на подбор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Задължения на работодателя при възстановяване със съдебно решение на незаконно уволнен работник или служител, когато длъжността е съкратена
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Специален ред за регистриране на трудовите договори, прекратени след 2 януари 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Условия и ред за присъединяване към колективния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Отговорност на работодателите при нарушаване на изискванията за регистриране на трудовите договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Работно и представително облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 ПМС № 31 от 1994 г. важи само за педагогическите кадри в образованието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Измененията на чл. 62 и 63 КТ се отнасят и за преподавателския състав във висшето образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Отново за чл. 70 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Обезщетение при пенсиониране на работещи в здравеопазването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Трудов или граждански договор трябва да се сключи?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Промените в Кодекса на труда през 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Размерът на дължимия отпуск при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Допълнителен отпуск за работа при ненормиран работен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Показани от 3501 до 3600 (стр. 36 от 37)
<<първа <предишна  31  32  33  34  35 36 37  следваща> последна>>

Общо: 3608 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА