Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 3501 до 3600 (стр. 36 от 38)
<<първа <предишна  31  32  33  34  35 36 37  38  следваща> последна>>
 Нови моменти в уредбата на нощния и на извънредния труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Връчване на заповедта за дисциплинарно наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Принудително изпълнение на парични вземания на работника или служителя, произтичащи от трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Задължение на работодателя за начисление и изплащане на трудово възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Дисциплинарнонаказващи органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Начало на изпълнението на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Пряка и непряка дискриминация в трудовите отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Колективен трудов договор и закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Уволнение при придобиване право на пенсия от работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Уволнение при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Колективен трудов договор на браншово и отраслово равнище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Допълнителни изисквания за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Гарантиране на изплащането на трудово възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Уволнение при намаляване обема на работата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Обезщетения при смърт или увреждане на здравето на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Обжалване на принудителните административни мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Изменение на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Закрила при уволнение на бременна работничка и служителка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Срочен трудов договор за работа на длъжност, която се заема с конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Организиране на дейността и приемане на решения на органите за тристранно сътрудничество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Намаляване размера на отговорността на работодателя при груба небрежност на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Възстановяване на предишната работа при незаконно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Защита от дискриминация при сключване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Срочен трудов договор за завършване на определена работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Срочен трудов договор за заместване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Давност при предявяване на исковете по трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Уволнение при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Видове трудови спорове, които подлежат и които не подлежат на съдебно разглеждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Договор за придобиване на професионална квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Договор за повишаване на професионалната квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Майки на деца до 7 години сами избират кога да ползват отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Предоставяне на работно облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Връчване на заповед за дисциплинарно наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ и право на пенсия при условията на втора категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Прекратяване на трудовия договор поради завръщане на титуляра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Промените в Кодекса на труда от юни 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Международна програма на МОТ за премахване на детския труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Отпускът за кърмене и хранене на малко дете може да се ползва и от майка, която не кърми сама детето си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 За обезщетението по чл. 221, ал. 2 KT 
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Регламент 1612/68/ЕИО на Съвета относно свободата на движение на работници в Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Условия и ред за замяна на воинските задължения с алтернативна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Дисциплинарно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Заличаването на дисциплинарно уволнение не е причина за връщане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Определени са представителните организации на работниците и служителите и на работодателите за следващите три години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Политиката и практиката на държавите-членки на ЕС по отношение на приема на граждани на трети страни като самонаети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Парично обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при пенсиониране на педагогически кадри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Основанието по чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ при ликвидация и производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Нива на сключване на колективни трудови договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илиана Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Относно ограниченията, свързани с удължаване  на срока за изпитване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Искът за възстановяване на работа е самостоятелен спрямо иска за отмяна на незаконно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Картотека на личните трудови досиета в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гинка Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Допълнителни изисквания за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Политиката и практиката на държавите членки на ЕС по отношение на приема на граждани на трети страни с цел работа по трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Уволнение на повече от едно основание и правото на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Особени хипотези на работно време и почивка за членовете на екипаж на кораб
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Общ размер на платения годишен отпуск на ръководните служители в централните и териториалните органи на изпълнителната власт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при промяна на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ на служители от ръководството на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Конвенция № 183 на Международната организация на труда за закрила на майчинството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Трудово правоотношение при сливане на предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Забрана за работа при конкурентен работодател след прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Какачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Предложение от работодателя по чл. 325, т. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Лечебни процедури се правят в извънработно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Нови основания за уволнение без предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Първо арбитражно производство по чл. 14, ал. 3 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Виденова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Практическа информация за заетост на български граждани в държавите-членки на ЕС и на чужденци в РБългария
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Дисциплинарно наказващи органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Процедурата за провеждане на конкурс може да бъде предмет на трудов спор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Въпроси на имуществената отговорност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Възможно ли е председателят на читалището да бъде работодател сам на себе си?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Системни нарушения на трудовата дисциплина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Изтърпяване на наказанието “лишаване от свобода” и обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Уволнение по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Удължен платен годишен отпуск за служител, заемащ длъжността “възпитател” в частно детско заведение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Трудов договор по ПМС № 66 от 28.03.1996 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ може да продължи повече от 3 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Уволнение по чл. 327, т. 2 КТ при дадено предизвестие по чл. 326, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 1000 лв. глоба заради приет без трудов договор работник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Когато инвалидизиран работник или служител работи, не е обезателно това да става на работно място за трудоустроен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 В КТД могат да се уговарят и по-големи размери на отпуските за вреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Намалено работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ на наследник на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Право на обезщетение за неползван отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Основен и допълнителен трудов договор ­ трудов и осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Ползване на отпуск за майчинство при смърт и тежко заболяване на майката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Обезщетение при пенсиониране на работещи в здравеопазването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Допустими удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Имуществената отговорност на работодателя в практиката на Върховния съд и на Върховния касационен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надя Зяпкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Трудов стаж по основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Може ли кметът да командирова служители в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Ползване на отпуск от майка с дете до 7-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надя Зяпкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Предписанието за трудоустрояване е задължително за работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Платеният годишен отпуск се прекъсва при представяне на болничен лист за гледане на болен член от семейството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Работа при същия работодател с няколко трудови правоотношения и обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Правна закрила на непълнолетните работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Обезщетението по чл. 331 КТ ­ осигурителни вноски, данъчно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Изисквания за заемане на длъжността “счетоводител”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Показани от 3501 до 3600 (стр. 36 от 38)
<<първа <предишна  31  32  33  34  35 36 37  38  следваща> последна>>

Общо: 3728 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА