Професионална квалификация и преквалификация

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 330 (стр. 4 от 4)
<<първа <предишна  1  2  3 4 следваща> последна>>
 Прекратяване на регистрацията на безработно лице при сключване на договор за преброяване на земеделските стопанства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Право на регистрация и изплащане на парично обезщетение за безработица след прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, т. 9 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Относно правото на регистрация на лицата след прекратяване участието им в националната програма “от социални помощи към осигуряване на заетост”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Права и задължения на работодателя на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Регистрацията се възстановява след приключване упражняването на дейност ­ основание за задължително осигуряване по чл. 4 КСО, ако лицата са уведомили в срок дирекция “бюро по труда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Правоотношение между бюрото по труда и лицето, което търси работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Има ли право на парично обезщетение за безработица майка, освободена след изтичане на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 3-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Органи по трудовата заетост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Модул "Заетост на младежите с висше образование в публичната администрация", проект "Повишаване на пригодността за заетост и насърчаване на предприемачеството на младежите"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Терзиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Регистрацията в дирекция "Бюро по труда" не се прекратява, когато лицето започне работа, за която не подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Регистрация в Бюрата по труда, преди военна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Национална програма "Помощ за пенсиониране"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Терзиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Право на обезщетение по реда на чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Националният план за действие по заетостта през 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Информацията от документите за стаж е необходима при насочване на лицата към свободни работни места
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Новите моменти в Закона за насърчаване на заетостта (коментар на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Редовното обучение във висше учебно заведение не е пречка за получаване на парично обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Издаване на разрешения за работа на чужденци на територията на Р България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Стелиянова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Информиране при масови уволнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Защита и запазване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обучение за придобиване на професионална квалификация за възрастни, организирано от Агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Програми и мерки за обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Промените в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 След изменението в ЗНЗ лицата са длъжни да уведомят дирекцията “Бюро по труда” за промяна на декларираните обстоятелства в 7-дневен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Финансиране на активната политика на заетост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Централни и регионални органи по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 По правото на лицата на регистрация директорът на дирекция "Бюро по труда" се произнася с решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Изисквания към българските граждани за работа в чужбина по сключените спогодби за обмен на работна сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Стелиянова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Правен режим на спогодбите за обмен на работна сила между България и страни-членки на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Стелиянова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 301 до 330 (стр. 4 от 4)
<<първа <предишна  1  2  3 4 следваща> последна>>

Общо: 330 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА