Професионална квалификация и преквалификация

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 4)
<<първа <предишна  1 2 3  4  следваща> последна>>
 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Насърчаване на заетостта на лица с трайни увреждания - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Насърчаване на предприемачеството - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Финансиране на активната политика по заетостта - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален съвет за насърчаване на заетостта - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план за действие по заетостта през 2011 г. - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Промени в Закона за насърчаване на заетостта през 2010 г. - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Проблеми, възникнали в практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Ваучери за обучение - Практически насоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Националния план за действие по заетостта през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Нови възможности за работодателите, желаещи да участват в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Промени в Постановление № 251 на МС за усъвършенстване на механизма на ваучерите за обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Стартира нова стажантска схема за заетостта на младежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Любенова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Новите изменения в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Стелиянова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Трудовите борси - ефективна антикризисна мярка в условията на стагнация на икономиката и трудовия пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Основни промени в структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите през 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Как могат безработни да се включат в проекта “Развитие” на ОП “Развитие на човешките ресурси”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Контрол върху посредническата дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Схемата “АДАПТИВНОСТ” на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” - шанс за работодателите да ограничат масовите съкращения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Схемата “АЗ МОГА” на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” - възможност за постоянно усъвършенстване на персонала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Включване на нова длъжност в Националната класификация на професиите и длъжностите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Посреднически услуги, които бюрата по труда предоставят на работодателите във връзка с набирането и обучението на персонала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план за действие по заетостта - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Административнонаказателна отговорност за нарушаване на Закона за насърчаване на заетостта - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Контрол за спазване на Закона за насърчаване на заетостта - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Информиране и консултиране по чл. 24-25 от Закона за насърчаване на заетостта - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Права на лицата, търсещи работа по Закона за насърчаване на заетостта - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Промени в Закона за насърчаване на заетостта през 2009 г. - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Индивидуални планове за действие, изготвени в бюрата по труда и санкциите при неправилното им изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Националният план за действие по заетостта през 2010 г. - програми и мерки за ограничаване на безработицата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Професионалната андрагогика е необходима за политиката по професионалната квалификация и заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Катански
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Регистриране на безработните лица в “Бюрата по труда”. Права, условия и ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Национална класификация на професиите и длъжностите ­ приложение и необходимост от ревизия през 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Ваучерите - нов механизъм за обучение на заети и безработни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Какви действия на работодателя трябва да предхождат масовото освобождаване на персонал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Социалното партньорство в подкрепа на мерките за повишаване пригодността за заетост на работната сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Права и задължения на безработните, регистрирани в бюрата по труда и услугите, които бюрата предлагат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Българска “пътека” за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда, 2009-2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Оперативна програма - “Развитие на човешките ресурси” - възможности във време на криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Кръстев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Национална програма “Нова възможност за заетост”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Постановление № 44 на Министерския съвет - част от антикризисните мерки на МТСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Програми и мерки за откриване на нови работни места – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Право на посреднически услуги по заетостта – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Регистрация на лицата, които търсят работа – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта през 2008 г. – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Националният план за действие по заетостта през 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Услуги за работодателите, предлагани в дирекциите “Бюро по труда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Младежите, които желаят да се включат в Проект “Младежи, напуснали училище”, следва да са регистрирани в дирекция “Бюро по труда” по местоживеене
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Програма “Ескулап”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Милева
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Национална програма “Активиране на неактивни лица”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Томова-Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Младежите до 29-годишна възраст могат да ползват всички услуги, които се предоставят на търсещите работа лица на основание Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Масово освобождаване на работна сила при закриване на част от предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Министерството на труда и социалната политика в помощ на работодателите при наемане на квалифицирана работна ръка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лазар Лазаров
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Интернет - бърз и удобен начин за търсене на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Основните актове на Международната организация на труда в областта на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пламенка Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Наемане на работа на безработни с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Национална програма “Възобновяване и опазване на българската гора”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Националната програма “В подкрепа на майчинството” - възможност за професионална адаптация и реализация на жените чрез осигуряване на качествени грижи за отглеждането на малките им деца на възраст до 3 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 При регистриране в “Бюрото по труда” се представя и решението на ТЕЛК за удостоверяване на намалена трудоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Националният план за действие по заетостта и качеството на работната сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Българо-германски център за професионално обучение в Смолян
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Националната програма “Мелпомена” в помощ на безработни артисти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Сезонна работа във Великобритания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Първи стъпки за изграждане на система за валидиране на знанията и уменията, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Европейска година на мобилността на работници ­ 2006 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Европейската стратегия по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Преглед на националните мерки, прилагани от 25-те държави-членки на ЕС през периода 1 май 2004 г. до 30 април 2006 г. - 3/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 58/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 57/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 56/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта по отношение регистрацията на търсещите работа лица в дирекциите “Бюро по труда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 55/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 54/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 С договор за преквалификация се определят правата на работника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Включване на безработни лица в курсове за придобиване на професионална квалификация, организирани от Агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Условия за участие в Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Преглед на националните мерки, прилагани от 25-те държави-членки на ЕС през периода 1 май 2004 г. до 30 април 2006 г. - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Преглед на националните мерки, прилагани от 25-те държави-членки на ЕС през периода 1 май 2004 г. до 30 април 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 53/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Право на нова регистрация с друг статут по време на 12-месечния изчаквателен период по чл. 20, ал. 5 ЗНЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Федерална Република Германия ­ някои аспекти от имиграционната политика на страната във връзка с демографските тенденции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Програма на Европейската общност “Насърчителни мерки в сферата на заетостта”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Кръстев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 52/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 51/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Регистрация в дирекция “Бюро по труда” по настоящ адрес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Насочване на безработни лица към подходяща за тях работа по програми за заетост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Миграционните процеси в общоевропейски план ­ кратък обзор ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 50/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 49/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 48/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 47/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Права на чужденците, получили разрешение за постоянно пребиваване в република българия, по реда на закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Обжалване на решенията на директора на дирекция “Бюро по труда”, относно правото на регистрация на лицата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Нови измерения за активни мерки на пазара на труда, подкрепени от проект на Световната банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 46/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 45/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 44/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Право на регистрация в дирекциите “Бюро по труда” на съдружниците в граждански дружества, учредени по реда на чл. 357 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Подходящо за търсещото работа лице свободно работно място по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Преглед на изследването на Международната организация на труда относно миграционните перспективи след разширяването на Европейския съюз през 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 4)
<<първа <предишна  1 2 3  4  следваща> последна>>

Общо: 330 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА