Професионална квалификация и преквалификация

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>
 Промените в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 43/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 42/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Променят ли се правата и задълженията на лицата, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като заети, със Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Промените в Закона за насърчаване на заетостта по отношение регистрацията на търсещите работа лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 41/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Регистрация в бюрото по труда след освобождаване от работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Националният план за действие по заетостта през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Стаменова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Договорените мерки в областта на свободното движение на работници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 40/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 39/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 38/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Изпълнение на мирновременна алтернативна служба и право на регистрация в дирекция “Бюро по труда” след прекратяването й
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Регистрацията в дирекциите “Бюро по труда” се извършва в деня на подаване на заявление ­ декларация от лицата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Национален план за действие по заетостта през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 37/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 36/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 35/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Действия при промяна на посочения при регистрацията на лицата в дирекциите “Бюро по труда” постоянен или настоящ адрес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Права на неосигурената майка при бременност, раждане и отглеждане на дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Националната програма “Помощ за пенсиониране” през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Стаменова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Контрол за спазване и административнонаказателна отговорност за нарушаване на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-16

 Работа на чужденци в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-16

 Работа на български граждани в други държави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-16

 Обучение за придобиване на професионална квалификация, организирано от Агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-16

 Организация и ръководство на обучението за придобиване на професионална квалификация на възрастни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-16

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 34/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 33/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Микрокредити за малки и средни фирми от небанкови институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мара Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Преговорите с ЕС по Глава 2 “Свободно движение на хора”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Раймонд Сапарев
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Проект “Красива България”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Бъчваров
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Работа, работа, работа създаване на повече заетост в Европа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 32/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 31/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 30/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 29/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Уважителни причини за неявяване в дирекция "Бюро по труда"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Управление на миграцията. Новите предизвикателства в глобален и в регионален план, в частност пред Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 28/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 27/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 26/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 25/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Кога се възстановява регистрацията като безработни на лицата, приключили работа по трудов договор?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Първи Доклад за напредъка на РБългария по изпълнение на препоръките по Съвместния преглед с Европейската комисия за оценка на приоритетите в политиката по заетостта на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Взаимно признаване на дипломи и квалификации в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 23/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 22/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 21/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 20/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 19/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Относно правото на лицата, регистрирани като еднолични търговци, да се регистрират в Дирекциите “Бюро по труда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Личната карта е единственият документ, от който може да се установи валидният постоянен адрес на български гражданин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Преференции за собственика на малко предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 18/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 17/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 16/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 15/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 14/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 13/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 12/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Регистрацията на студенти в дирекция "Бюро по труда"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Директива 2004/38/ЕО за правото на гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 11/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 10/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 8/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 7/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 9/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Видове частни посреднически агенции по заетостта в държавите-членки на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни лица, организирано от Агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Андреева
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Евроинтеграцията ­ свободно движение на хора - 5/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Евроинтеграцията ­ свободно движение на хора - 6/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Решение 93/569/ЕИО на ЕК за прилагането на Регламент № 1612/68/ЕИО и в частност във връзка с т. нар. мрежа EURES (Европейски служби по заетостта)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Квалификационно обучение, организирано и финансирано от Агенцията по заетостта.Възможности за работодателите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Майа Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Права и задължения на работодателя при осъществяване на политиката на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Програми от социални помощи към трудова заетост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Национален план за действие по заетостта и неговото финансиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Регистрация, права и задължения на лицата, които активно търсят работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Eвроинтеграцията ­ Свободно движение на хора - 03/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лили Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Eвроинтеграцията ­ Свободно движение на хора - 04/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лили Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Eвроинтеграцията ­ Свободно движение на хора - 02/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лили Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Национална програма “Нова възможност за професионално развитие”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Eвроинтеграцията ­ Свободно движение на хора - 01/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лили Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Професионалната квалификация ­ фактор за адаптация към пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Стаменова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Посреднически услуги по заетостта за работодатели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 За удостоверяване регистрацията на лицата като безработни пред поделението на НОИ се издава служебна бележка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Програма за заетост на учители в обучение на деца с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Стаменова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Проектът "Заетост чрез подкрепа на бизнеса ­ JOBS" стартира нови компоненти в подкрепа на малкия бизнес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Националният план за действие по заетостта през 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 За изплащане на паричното обезщетение за безработица не се изисква ежемесечно подаване на декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Национална програма за насърчаване предприемачеството на лицата с намалена работоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станиела Ламбринова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Мерки за насърчаване на работодателите, които наемат на работа хора с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Процедура по информиране при масови уволнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Майките, отглеждащи децата си, могат да се регистрират като безработни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Стратегия по заетостта 2004-2010 г. ­ основни цели, насоки и направления на действие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Регистрация на частни фирми за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Стелиянова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Възстановяване на регистрацията на безработно лице след уволнението му от наборна военна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Промени в ПМС № 141 от 28.10.2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Насърчителни мерки за безработните на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Регистрация в дирекция "Бюро по труда" на заето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>

Общо: 330 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА