Държавна служба

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 328 (стр. 4 от 4)
<<първа <предишна  1  2  3 4 следваща> последна>>
 Единен класификатор на длъжностите в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Право на отпуск при честване на рожден ден на дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Важни изменения в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 За някои изменения в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Декларация за финансов или друг делови интерес на ЗДСл
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Промените в режима на отпуските на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Разяснения във връзка с обявлението за конкурс за заемане на длъжност за държавен служител по чл. 10а от Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Промени в законодателната рамка на държавната служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Кандидатите за участие в конкурс имат право на отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Прекратяване на служебно правоотношение поради завръщане на титуляра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Кой е компетентен да прекрати служебното правоотношение на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Съдебното производство по спорове за законосъобразност на уволнения на държавни служители ­ въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение не може да има обратно действие 35
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Несъвместимост между трудово и служебно правоотношение на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Членство на държавния служител в политически партии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Държавните служители в сезона на отпуските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Дисциплинарната отговорност и особености в производството по налагане на дисциплинарни наказания на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 При прекратяване на служебното правоотношение по обективна невъзможност обезщетение не се дължи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 За обективната невъзможност за изпълнение на служебните задължения от страна на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Служебното правоотношение не търпи наличието на трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Едностранно прекратяване от органа по назначаването с предизвестие по чл. 106, ал. 1, т. 3 ЗДСЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Едностранно прекратяване от органа по назначаването с предизвестие при съкращаване на длъжността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетения при пенсиониране на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Служители в администрацията на органите на съдебната власт. Аналогия с държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Правото на обезщетение при пенсиониране при условията на § 4, ал. 4 ЗДСл
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Дисциплинарен съвет ­ правомощия. Налагане на дисциплинарно наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Правото на сдружаване в синдикални организации по Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 301 до 328 (стр. 4 от 4)
<<първа <предишна  1  2  3 4 следваща> последна>>

Общо: 328 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА