Държавна служба

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>
 Отново за синдикалното членство на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Дисциплинарният съвет ­ Същност, Компетентности, Начин на функциониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Държавният служител не може да бъде командирован, за да изпълнява дейности, които не се вписват в длъжностната му характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Преминаване на служители в държавната администрация от трудово на служебно правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 При дисциплинарно наказание “уволнение” заповедта за наказание следва да се връчи на наказания служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Комисия за провеждане на конкурс по смисъла на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Имуществена отговорност на държавен служител се търси само по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Може ли една и съща оценка 2 ­ "Изпълнението е над изискванията", да бъде използвана както за повишаване в длъжност, така и за повишаване в ранг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Кой осъществява контрола за спазване на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Последните изменения в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 При отмяна на акта за прекратяване на служебното правоотношение може да се претендира обезщетение за не повече от 10 месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Стратегията за обучение на служителите в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Новата Наредба за общите правила за организация на административното обслужване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Ползване на отпуск за обучение от държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Промените в наредбата за атестиране на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Последици за държавните служители при наличие на конфликт на интереси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 7 дни има държавният служител да оспори уволнението пред шефа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пламен Чолаков
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 За някои служители няма изпитателен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Право на обезщетения по ЗДСл за наследниците на починал държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Вътрешни способи за изпълнение функциите на длъжности, определени за заемане от държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Задължение за разкриване и избягване на конфликт на интереси в държавната служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Ползването на отпуск се прекъсва или по силата на закона, или със съгласието на служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Определяне момента на прекратяване на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Изменена е процедурата по промяна на длъжността на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Още за промените в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Органът по назначаването вече е длъжен да издаде акт за назначаване на класирания на първо място в конкурса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Последните промени в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Професионалният опит като изискване за назначаване на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Обезщетение по чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 За работа в официални празнични дни държавният служител има право на допълнително възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Несъвместимост на служебно и трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Държавният служител има право на обезщетение за неползван отпуск за времето, през което не е съществувало служебно правоотношение поради незаконно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Допускането до конкурс зависи от това, дали кандидатът отговаря на извикванията за заемане на длъжността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Право на обезщетение на незаконно уволнен държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Документи за заемане на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наследниците на починал държавен служител или работещ по трудово правоотношение имат право на уредени от закона обезщетения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Повишаване в ранг и длъжност на държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Едностранно прекратяване на служебно правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Ред и изисквания при постъпване на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 При определени условия няма пречка роднини да работят в една и съща администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Заповед за заместване на отсъстващ държавен служител може да издаде само органът по назначаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Дисциплинарно наказание на държавен служител се налага чрез връчване на писмена заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Стажант в държавната администрация не е равно на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Определяне на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания според Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 При възстановяване на работа от съда се изплаща обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Между преместване и командироване на държавния служител има съществени разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Контролът по спазване на Закона за държавния служител се осъществява от Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Провеждане на конкурс за държавен служител чрез тест и писмена разработка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Временно отстраняване от работа на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Държавните служители ползват отпуските си реално. По изключение неползвани отпуски могат да бъдат обезщетявани с пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Временното отстраняване от служба на държавния служител като задължение на органа по назначаване отличия и награди на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Временното отстраняване от служба на държавния служител като задължение на органа по назначаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Обучение и професионална квалификация на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Правото на информация по Кодекса на труда не е развито в пълен обем в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Право на отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Проблеми при атестирането на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Седмичната почивка за държавните служители е в събота и неделя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Заплащане на извънреден труд на държавен служител в дните на официалните празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Актът за прекратяване на служебното правоотношение поражда правни последици дори и тогава, когато не е посочен размерът на дължимо обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Не се полага отпуск за подаване на документи за участие в конкурс за държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Служебно правоотношение може да възникне чрез конкурс по изключение, предвидено в закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Заемането на по-висока длъжност в администрацията по Единния класификатор става при определени в закона условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Нов изпитателен срок, ако старият не е изтекъл при смяна на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Едностранно прекратяване на служебното правоотношение от държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Как да изберем подходящия начин за провеждане на конкурса за държавни служители?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 За да се получи обезщетение по чл. 106, ал. 2 ЗДСл оставането без работа трябва да се доказва от служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Представително и униформено облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Начини за подбор на подходящия служител за свободна длъжност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Може ли държавен служител да упражнява частна медицинска дейност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Становището на дисциплинарния съвет има само консултативен характер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Законът за защита срещу дискриминацията се прилага и при служебните правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Закрила при прекратяване на служебно правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Заместване на отсъстващ държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Единен класификатор на длъжностите в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Право на отпуск при честване на рожден ден на дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Важни изменения в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 За някои изменения в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Декларация за финансов или друг делови интерес на ЗДСл
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Промените в режима на отпуските на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Разяснения във връзка с обявлението за конкурс за заемане на длъжност за държавен служител по чл. 10а от Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Промени в законодателната рамка на държавната служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Кандидатите за участие в конкурс имат право на отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Прекратяване на служебно правоотношение поради завръщане на титуляра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Кой е компетентен да прекрати служебното правоотношение на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Съдебното производство по спорове за законосъобразност на уволнения на държавни служители ­ въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение не може да има обратно действие 35
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Несъвместимост между трудово и служебно правоотношение на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Членство на държавния служител в политически партии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Държавните служители в сезона на отпуските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Дисциплинарната отговорност и особености в производството по налагане на дисциплинарни наказания на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 При прекратяване на служебното правоотношение по обективна невъзможност обезщетение не се дължи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 За обективната невъзможност за изпълнение на служебните задължения от страна на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Служебното правоотношение не търпи наличието на трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Едностранно прекратяване от органа по назначаването с предизвестие по чл. 106, ал. 1, т. 3 ЗДСЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Едностранно прекратяване от органа по назначаването с предизвестие при съкращаване на длъжността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетения при пенсиониране на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Служители в администрацията на органите на съдебната власт. Аналогия с държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>

Общо: 303 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА