Държавна служба

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>
 Промените в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 В държавната администрация не се назначават търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Трябва ли стойността на представителното облекло да бъде преизчислена, поради ползване на отпуск по болест от държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марияна Николова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Понятията “служебен стаж” и “професионален опит” имат различно съдържание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Изпитателният срок по Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Как приоритетите на правителството се превръщат в задачи на конкретните служители в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Отпуск за обучение на държавните служители се ползва съгласно Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 По още някои въпроси на Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Новата Наредба № 2 за длъжностните характеристики на държавните служители е задължителна за цялата администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 За правото на допълнителен отпуск на държавния служител при работа извън законоустановеното работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Заместник-кметът на общината или района се назначава по безсрочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Атестиране и оценяване на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа по назначаването срещу уговорено обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 За държавните служители ползването на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете се урежда от Кодекса на труда, а не от Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Неоснователно обогатилият се служител дължи връщане на надплатените суми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 За правото на отпуск на държавния служител при участие в предизборна кампания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Въпроси и отговори по Закона за държавния служител - 2/2007
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Въпроси и отговори по Закона за държавния служител - 1/2007
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Държавният служител може да работи при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 За задължението за подаване на декларация по чл. 29а от Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Държавният служител е длъжен да пази престижа на службата си и в своя обществен и личен живот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Отново за синдикалното членство на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Дисциплинарният съвет ­ Същност, Компетентности, Начин на функциониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Държавният служител не може да бъде командирован, за да изпълнява дейности, които не се вписват в длъжностната му характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Преминаване на служители в държавната администрация от трудово на служебно правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 При дисциплинарно наказание “уволнение” заповедта за наказание следва да се връчи на наказания служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Комисия за провеждане на конкурс по смисъла на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Имуществена отговорност на държавен служител се търси само по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Може ли една и съща оценка 2 ­ "Изпълнението е над изискванията", да бъде използвана както за повишаване в длъжност, така и за повишаване в ранг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Кой осъществява контрола за спазване на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Последните изменения в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 При отмяна на акта за прекратяване на служебното правоотношение може да се претендира обезщетение за не повече от 10 месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Стратегията за обучение на служителите в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Новата Наредба за общите правила за организация на административното обслужване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Ползване на отпуск за обучение от държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Промените в наредбата за атестиране на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Последици за държавните служители при наличие на конфликт на интереси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 7 дни има държавният служител да оспори уволнението пред шефа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пламен Чолаков
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 За някои служители няма изпитателен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Право на обезщетения по ЗДСл за наследниците на починал държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Вътрешни способи за изпълнение функциите на длъжности, определени за заемане от държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Задължение за разкриване и избягване на конфликт на интереси в държавната служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Ползването на отпуск се прекъсва или по силата на закона, или със съгласието на служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Определяне момента на прекратяване на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Изменена е процедурата по промяна на длъжността на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Още за промените в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Органът по назначаването вече е длъжен да издаде акт за назначаване на класирания на първо място в конкурса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Последните промени в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Професионалният опит като изискване за назначаване на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Обезщетение по чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 За работа в официални празнични дни държавният служител има право на допълнително възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Несъвместимост на служебно и трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Държавният служител има право на обезщетение за неползван отпуск за времето, през което не е съществувало служебно правоотношение поради незаконно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Допускането до конкурс зависи от това, дали кандидатът отговаря на извикванията за заемане на длъжността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Право на обезщетение на незаконно уволнен държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Документи за заемане на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наследниците на починал държавен служител или работещ по трудово правоотношение имат право на уредени от закона обезщетения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Повишаване в ранг и длъжност на държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Едностранно прекратяване на служебно правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Ред и изисквания при постъпване на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 При определени условия няма пречка роднини да работят в една и съща администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Заповед за заместване на отсъстващ държавен служител може да издаде само органът по назначаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Дисциплинарно наказание на държавен служител се налага чрез връчване на писмена заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Стажант в държавната администрация не е равно на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Определяне на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания според Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 При възстановяване на работа от съда се изплаща обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Между преместване и командироване на държавния служител има съществени разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Контролът по спазване на Закона за държавния служител се осъществява от Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Провеждане на конкурс за държавен служител чрез тест и писмена разработка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Временно отстраняване от работа на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Държавните служители ползват отпуските си реално. По изключение неползвани отпуски могат да бъдат обезщетявани с пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Временното отстраняване от служба на държавния служител като задължение на органа по назначаване отличия и награди на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Временното отстраняване от служба на държавния служител като задължение на органа по назначаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Обучение и професионална квалификация на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Правото на информация по Кодекса на труда не е развито в пълен обем в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Право на отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Проблеми при атестирането на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Седмичната почивка за държавните служители е в събота и неделя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Заплащане на извънреден труд на държавен служител в дните на официалните празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Актът за прекратяване на служебното правоотношение поражда правни последици дори и тогава, когато не е посочен размерът на дължимо обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Не се полага отпуск за подаване на документи за участие в конкурс за държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Служебно правоотношение може да възникне чрез конкурс по изключение, предвидено в закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Заемането на по-висока длъжност в администрацията по Единния класификатор става при определени в закона условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Нов изпитателен срок, ако старият не е изтекъл при смяна на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Едностранно прекратяване на служебното правоотношение от държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Как да изберем подходящия начин за провеждане на конкурса за държавни служители?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 За да се получи обезщетение по чл. 106, ал. 2 ЗДСл оставането без работа трябва да се доказва от служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Представително и униформено облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Начини за подбор на подходящия служител за свободна длъжност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Може ли държавен служител да упражнява частна медицинска дейност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Становището на дисциплинарния съвет има само консултативен характер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Законът за защита срещу дискриминацията се прилага и при служебните правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Закрила при прекратяване на служебно правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Заместване на отсъстващ държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Единен класификатор на длъжностите в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Право на отпуск при честване на рожден ден на дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Важни изменения в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>

Общо: 324 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА