Държавна служба

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 4)
<<първа <предишна  1 2 3  4  следваща> последна>>
 Съдебен контрол върху процедурата за оценяване изпълнението на длъжността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Съвместяване на две длъжности, определени за заемане по служебно правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 С какви документи се кандидатства за държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Работещите по трудови правоотношения в държавната администрация все повече се доближават до статута на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Още за оценяването на държавните служители – Провеждане на междинна и заключителна среща
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Новата наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Акценти в нормативните промени, засягащи държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Новият Класификатор на длъжностите в администрацията, в сила от 1 юли 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Промени в правилата за формирането на работната заплата на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Промени в Закона за държавния служител, в сила от 1 юли 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Държавен служител не може да е едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Трудоустрояване на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Обезщетение при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Особености на конфликта на интереси в местната власт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Деклариране на доходи и имоти от работещите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Задължени лица по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 За разликите при дисциплинарната отговорност на държавните служители и служителите по трудово правоотношение в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 От 15 март 2012 година влиза в сила нова наредба за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Държавен служител се става след конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Подаване на възражение от страна на държавен служител срещу общата оценка при годишното му атестиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Последици от атестирането на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Статут, правомощия и задължения на кметовете на общини, райони и кметства, и на кметските наместници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Държавен служител не може да е роднина по сватовство с началник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Обжалване на предписанията на инспекторите по труда, дадени на основание чл. 131 ЗДСл на органа по назначаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Общинският съвет - Статут, правомощия и задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Оспорване на актовете за прекратяване на правоотношението по реда на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Особености на служебното правоотношение със срок за изпитване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Правни способи за защита на държавния служител при налагане на дисциплинарно наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Основания за търсене на дисциплинарна отговорност на държавния служител и видове дисциплинарни наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Удължаване срока на трудовия договор по реда на Закона за висшето образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Органът по назначаването не може да предостави платения годишен отпуск на държавния служител без негово писмено искане или съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 За някои особености на преминаването от длъжност „главен асистент“ в „асистент“, съобразно Закона за развитието на академичния състав в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Възстановяване на незаконно уволнен служител по реда на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Държавните служители ползват отпуск за обучение по реда на Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Конкурентният подбор при заемане на по-висока длъжност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Оценката на главните секретари по реда за атестирането им крие някои особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Относно легитимността на дисциплинарния съвет, назначен по реда на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Последните промени в режима на отпуските на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Последните промени в декларирането на интереси от лицата, заемащи публични длъжности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Работният план ­ важно начало на ежегодния атестационен процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 За възможността заместващ служител да бъде назначен на длъжността на замествания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Класирането в конкурс за държавен служител не се оспорва пред съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Режим на ползване на платените годишни отпуски от държавните служители след решението на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Държавен служител може да бъде назначен и без конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Може ли чрез мобилност държавен служител, който работи на непълно работно време, да бъде преместен и назначен в друга администрация на пълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Преглед на съдебната практика на вас във връзка с тълкуването на понятието “професионален опит”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Поредни изменения в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Държавните служители са длъжни да познават и спазват Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Изменения в Закона за държавния служител, въведени с промените в Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Държавният служител е длъжен да използва работното си време за изпълнение на служебните си задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Нови допълнения в закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Държавните служители атакуват уволнение пред административните съдилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Прекратяване на служебното правоотношение поради съкращаване на длъжността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Парично обезщетение за безработица за държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Конкурсна процедура за назначаване на държавни служители (етапи, практически съвети, формуляри)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 До спечелване на конкурс - на срочен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Органът по назначаването преценява самостоятелно дали и на какво основание да прекрати служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Промени в Закона за държавния служител във връзка с изпълнението на длъжност в институциите на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Изгубената служебна книжка се замества от дубликат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Обезщетението при прекратено служебно правоотношение поради придобито право на пенсия има различен размер, в зависимост от продължителността на работата в администрацията и прослуженото реално време като държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Промени в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Възможно ли е държавен служител да бъде командирован от друг орган по назначаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Атестиране на служителите в държавната администрация - Същност, условия и ред за осъществяване, участници в процеса, образци на формуляри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Срокът за изпитване на държавния служител е една година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Натрупаните неползвани отпуски на държавните служители - Правен режим и проблеми, които чакат решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Не се изисква съгласието на държавния служител за преназначаването му по чл. 87а ЗДСЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Държавните служители имат право на обезщетение при трудова злополука
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Кой може да бъде държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Синдикалните дейци ¬ държавни служители имат право на отпуск за осъществяване на синдикална дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 За разликите между заместването по чл. 15 и вътрешното съвместителство по чл. 16 от Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Прекъсване ползването на платения отпуск на държавен служител става само с негово съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Изпълняване На Длъжност В Институция На Европейския Съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Относно почивките, на които имат право държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Времето, през което държавният служител е бил уволнен, но уволнението е признато за незаконно, се признава за служебен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, и несъвместимостите по време на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 При какви условия може да се заеме по-висока длъжност в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Ползване на платения годишен отпуск от държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Представителното работно облекло на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Възможност за бързо кариерно израстване в същата администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Правни способи за назначаване на главен секретар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Нови моменти при преназначаването на държавните служители в рамките на администрацията и определянето на ранг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Промените в Закона за държавния служител, свързани с назначаването на хора с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Държавните служители с повече пари за облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Прекратяване на служебното правоотношение при получена най-ниска оценка при атестиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 На какви допълнителни възнаграждения имат право държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Дисциплинарните наказания “забележка” и “порицание”, и изискванията за налагането им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Последните промени в Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Юристът в конкурсната комисия не е задължително да бъде служител в съответната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Повишаването в държавна служба се осъществява чрез последователно преминаване в по-висок ранг или длъжност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Кой съд е компетентен да се произнесе по претенцията за обезщетение, предявена от държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Временно преместване на държавен служител в друга администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Ненормирано работно време съгласно Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Как се преминава на държавна служба в друга администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Прекъсване ползването на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Държавният служител може да сключва различни облигационни договори, включително и да изпълнява задължения по такива договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Нови изисквания по отношение на административното обслужване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Стартираха пет нови процедури по Оперативна програма “Административен капацитет”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Още за промените в Закона за държавния служител - новата алинея трета в чл. 38а от закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Специфичните изисквания за допускане до конкурс за постъпване на държавна служба трябва задължително да са установени с нормативен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 4)
<<първа <предишна  1 2 3  4  следваща> последна>>

Общо: 324 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА