Финансово управление и контрол

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Закон за ратифициране на споразуменията за японска безвъзмездна помощ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от свое име и като администратор на безвъзмездните фондове, отпускани от Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Съгласувания протокол за консолидация на дълга на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие (с измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.) заедно с неговото изменение, прието с Решение № 596 на Управителния съвет на банката от 30 януари 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-16

 Закон за ратифициране на Учредителния договор на Международния валутен фонд заедно с Първо, Второ и Трето изменение и на предложеното Четвърто изменение за специално еднократно разпределение на специални права на тираж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за рехабилитация на пътища)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект " България - Транзитни пътища V")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - автомагистрала "Тракия")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища III")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект България - гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - регионално и общинско водоснабдяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - Транзитни пътища IV" - първа фаза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" - ЕАД, за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия II"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - проект Б), на Споразумението между Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор с Европейската инвестиционна банка и на Споразумението с Европейската банка за възстановяване и развитие за отпускане на заеми за доизграждане на осми блок на ТЕЦ "Марица-изток - 2"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2002"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Френската агенция за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за Сметната палата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Закон за Сметната палата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Закон за Сметната палата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Закон за Социалноинвестиционен фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Закон за събиране на държавните вземания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-13

 Закон за уреждане на задължения на "Булгаргаз" - ЕАД, към държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Закон за хазарта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Заповед № ЗМФ-220 от 1.03.2011 г. за утвърждаване на списък на общини, в които за предходната година преди текущата безработицата е със или над 35 на сто по-висока от средната за страната за същия период
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-12

 Заповед № ЗМФ.92 от 28.01.2004 г. за установяване и събиране на публичните вземания от продажби на природен газ, доставен срещу дялово участие по Ямбургската спогодба, и приходите от транзитиране на природен газ през територията на страната, дължими от "Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Заповед № ЗМФ.93 от 28.01.2004 г. за установяване и събиране на публичните вземания за вноските, представляващи 50 % от получените наеми от отдадено под наем недвижимо имущество, предоставено на предприятия с държавно участие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Заповед № 03-РД/2529 от 19.08.2020 г. за одобряване на Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по м
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Заповед № 03-РД/3218 от 8.08.2019 г. за одобряване на правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка "България - проект Дунав мост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост - Б")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища V")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-21

 Изменение № 2 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Изменение № 2 на Финансов договор FI No. 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка ("проект България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-04

 Изменение на Договора за заем (проект: Развитие на Летище София) между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и на приложенията към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез размяна на писма на 2 ноември 2012 г. и на 15 януари 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-09

 Изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез размяна на писма на 30.11.2011 г. и на 16.03.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Изменение на Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие, прието с Решение № 596, част A на Управителния съвет на банката от 30.01.2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Изменения на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, сключени чрез размяна на писма на 31.07.2006 г., 15.11.2006 г. и 5.12.2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Инструкция № I-7 от 20.05.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Инструкция № І-1 от 30.01.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-14

 Инструкция № І-2 от 23.03.2021 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № И-2 от 20.03.2007 г. за осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Министерството на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Инструкция № И-3 от 26.10.2017 г. за взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Инструкция № И-4 от 28.05.2007 г. за предоставяне на информация от общините на Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-15

 Инструкция № 2 от 5.09.2018 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Инструкция № 2 от 23.04.2020 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Служба "Военна полиция" към министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по глава девета от органит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Инструкция № 3 от 16.09.2020 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция "Разузнаване" (поверително)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Инструкция № 4 от 28.10.2020 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (пов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Инструкция № 16 от 3.11.2016 г. за реда и начина за обмен на информация между Министерството на земеделието и храните и Агенция "Митници" във връзка с прилагане на схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Инструкция № 17 от 4.11.2016 г. за реда за извършване на проверка на фактурите за закупен газьол във връзка с прилагане на схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Инструкция № 513 от 11.03.2013 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Конвенция на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-11

 Кредитно Споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007 - 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Меморандум във връзка с участието в Европейски експертен център за публично-частно партньорство (Еuropian РРР ехреrtise сеntre - ЕРЕС) между Европейската инвестиционна банка, Комисията на европейските общности, Федералното министерство на финансите на Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г." по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на Република България и правителс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия CCI 2014TC16I5CB007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Меморандум за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП ТГС ССI 2014TC16I5CB006 между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Меморандум за разбирателство във връзка с предприсъединителните програми на Кралство Нидерландия PPA и MATRA for European Cooperation между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Министерството на икономиката и Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Меморандум за разбирателство за развитие и финансиране на инфраструктура в рамките на План за инвестиции в транспортна и базисна инфраструктура на българското правителство (2007 - 2013 г.) между правителството на Република България, представлявано от Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-24

 Меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Мин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Меморандум за разбирателство между Министерството на финансите на Република България и Министерството на финансите на Република Албания за сътрудничество и техническа помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-04

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка "Разширяващо се сътрудничество за развитието на инфраструктурата в България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-20

 Меморандум за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-02

 Меморандум за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-13

 Меморандум за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Методика за изчисляване коефициента на изменението на добавената стойност на един зает
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-03

 Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Методика за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество "Напоителни системи" - ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Методика за условията и реда за определяне достъпността на цената на универсалната далекосъобщителна услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските район
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Многогодишно финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна Програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Многостранно споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвържд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Наредба № Н-1 от 8.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № Н-1 от 1.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № Н-10 от 23.11.2018 г. за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Наредба № Н-12 от 12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Наредба № Н-12 от 16.05.2018 г. за издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-16 от 23.11.2006 г. за реда за осигуряване прозрачност на финансовите взаимоотношения между държавните органи и органите на местното самоуправление и държавните и общинските предприятия и финансовата прозрачност в рамките на определените предп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-08

 Наредба № Н-2 от 24.03.2009 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Наредба № Н-2 от 30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Наредба № Н-3 от 8.07.2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната годин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Наредба № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Наредба № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-12

 Наредба № Н-6 от 29.06.2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-17

 Наредба № Н-7 от 4.10.2017 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 1130 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА