Финансово управление и контрол

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 12)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Стопанската банка и Минералбанк към САЧЕ - Италия, посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български дър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение за финансово сътрудничество между Република България е Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и на Финансовото спораз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд "Козлодуй" за подпомагане извеждането от експлоатация в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между Република България и Нордик Инвестмънт Банк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Решение на Европейския съвет от 25.03.2011 г. за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за консолидиране на външния дълг на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (1998 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (1999 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2000 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2001 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2002 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-31

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Закон за ратифициране на Споразумение № 1 за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Летище София" - ЕАД, за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумение за дарение от Япония (по проект за заетостта и социалната защита) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от свое собствено име и като администратор на дарените средства от Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумение за изменение и допълнение на споразумението за заем (проект за преструктуриране и модернизация на в и к дружества) между република българия и международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за безвъзмездна помощ (Проект за подобряване на преминаването при ГКПП - Видин - Калафат - фериботи) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумението за безвъзмездно финансиране от Доверителния фонд (Проект за енергийна ефективност) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в качеството й на изпълнителна агенция на Глобалния еко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Закон за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция "Пътна инфраструктура" при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция "Пътна инфраструктура" и Межд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-17

 Закон за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Република Гърция и Министерството на здравеопазването на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем (проект "Кадастър и имотна регистрация") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем (проект за администриране на социалното осигуряване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем (Проект за преструктуриране на здравния сектор) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие и на Споразумението за заем между Република България и Фонда за социално развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем (Проект за реформа в сектора на здравеопазването) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем (Проект за улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн (KfW), проект "Техническа инфраструктура 2010 - 2013"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем между Република България и Банката за развитие на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем между Република България и Роял Банк - Канада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение № 1 към Финансово споразумение от 29.07.2010 г. между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение във връзка с Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - регионално и общинско водоснабдяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за заем (Проект за реформа в сектора на здравеопазването) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за заем за проект за разширение на пристанище Бургас между Задграничния фонд за икономическо сътрудничество, Япония, и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Споразумението за консолидация между правителството на Република България и Правителствената институция на Кралство Белгия за гарантиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за консолидация на задълженията между правителството на Република България и правителството на Френската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Закон за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-07

 Закон за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум RWE NUKEM - GNB (DSF Kozloduy)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-03

 Закон за ратифициране на Споразумението за подпомагане на препродажбата от и между Република България и Кралство Швеция и Janssen Pharmaceutica NV за целите на закупуването и доставката на ваксина срещу COVID-19 за България и на Споразумението между Кралс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за създаване на Фонд на фондовете за управление на финансови инструменти по оперативните програми на Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г. между Министерството на финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (Република България), от една страна,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 април 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Закон за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Пан- европейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Закон за ратифициране на Споразумението за разсрочване между правителството на Република България и Финландския съвет за гарантиране по сключените търговски кредити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за разсрочване от 1994 г. между Република България и Експорт Дивелопмънт Корпорейшън, Канада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за съвместно финансиране на Постоянния секретариат на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА (ПС на МПК ТРАСЕКА) между правителствата на страните по Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за ратифициране на Споразумението за техническо и финансово сътрудничество между правителството на република България и правителството на Кралство Нидерландия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащане дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на българс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Стопанска банка и Минералбанк към САЧЕ, Италия, посредством конвертирането му в участие на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащането на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на бъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на бъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Закон за ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между Министерството на околната среда и водите на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Закон за ратифициране на Споразумението за установяване на правила за приложение на Доверителния фонд между Европейската комисия от името на Европейската общност и Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-16

 Закон за ратифициране на Споразумението за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд, на Споразумението между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП) между Република България, Европейския съюз, Евро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за ратифициране на Споразумението за японска безвъзмездна помощ (проект за топлофикация) между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие като администратор на безвъзмездните фондове, предоставени от Япо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Европейската инвестиционна банка и правителството на Република България за вноска във Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Закон за ратифициране на Споразумението между Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по програма САПАРД (Специалната присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие ("Световна банка") за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-10

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Италианската република за консолидиране на българския дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ и на допълнението към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария по разсрочване на български дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария по суаповата сделка "Дълг срещу околната среда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Кралство Швеция за разсрочване на външния дълг на Република България въз основа на Парижкия протокол от 14 декември 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Монголия относно безвъзмездно предоставяне на средства за свръзка и резервни части
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Италия за разсрочване на външния дълг на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за отпускане на заем от Задграничния фонд за икономическо сътрудничество за разширение на пристанище Бургас и на Споразумението за заем за проект
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на безвъзмездна помощ от Япония на Република България в подкрепа на структурната реформа в размер 500 млн. йени, сключено чрез ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на заем от Японската банка за международно сътрудничество за проект "Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на прист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за преференциалните кредити, отпуснати от японското правителство за реконструкцията на "КЦМ" - ЕАД, Пловдив, и на "Елисейна" - ЕООД, с. Елисейна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за разсрочване на външния дълг на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-08

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност, изменящо Годишното финансово споразумение 2006 г. по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност, изменящо Годишното финансово споразумение за 2004 г. по програма САПАРД (Специалната присъединителна програма за развит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Закон за ратифициране на споразумението между Република България и Конфедерация Швейцария за средносрочен заем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Корпорацията за развитие на експорта за разсрочване на външния дълг на Република България към Канада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Кралство Холандия за уреждане на задължения към Холандската агенция за експортно застраховане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния дове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за изменение на някои заемни споразумения между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ в размер на 381 000 щ. д. по проект "Правни и регулаторни реформи в инфраструктурата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ за подготовка на проект "Български фонд за енергийна ефективност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-13

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ от японското правителство за подготовка на проект "Втори заем за развитие на политиките" (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за ратифициране на Споразумението между Швейцарския Федерален Съвет и правителството на Република България за средносрочен заем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Закон за ратифициране на споразумения за безвъзмездна помощ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие като администратор на средства от дарения, отпускани от Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумения за прехвърляне и поемане на права и задължения и разсрочване между Република България и "Българска външнотърговска банка" - АД, и Експортно-импортната банка на Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумения за разсрочване на външния дълг на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумения за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумения между правителството на Република България и упълномощени банки на Република Австрия за разсрочване на външния дълг на Република България към Република Австрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумения между Република България и Експортно- импортната банка на Япония и другите японски банки кредитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумения с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и с Кралство Швеция за разсрочване на външния дълг на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразуменията за замяна на дълг на Българската външнотърговска банка - АД, София, към чуждестранните търговски банки - кредитори, с емисия на държавни облигации и обратно изкупуване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 12)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 1130 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА