Данъци, такси и данъчно производство

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 8)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Заповед № ЗМФ-1614 от 17.12.2013 г. за утвърждаване образец на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Заповед № ЗМФ-1637 от 22.12.2014 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-164 от 19.02.2024 г. за утвърждаване на нови образци на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък - образци 1010, 1011 и 1014
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-23

 Заповед № ЗМФ-1673 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1674 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1675 от 18.12.2012 г. за утвърждаване образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1676 от 18.12.2012 г. на МФ и № 1111 от 13.12.2012 г. на НОИ за утвърждаване на образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г."
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1677 от 18.122012 г. за утвърждаване на образец на Ежедневен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартни игри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1678 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Ежемесечен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартни игри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1681 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Данъчна декларация по чл. 246 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1682 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Данъчна декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга елект
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1683 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Данъчна декларация по чл. 231 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1684 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Данъчна декларация по чл. 224 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от тото и лото, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залага
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1685 от 13.12.2010 г. за утвърждаване на образец на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1685 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Данъчна декларация по чл. 88 ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1686 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1687 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1688 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1689 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-1697 от 18.12.2012 г. за утвърждаване на промени в образците на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Заповед № ЗМФ-1714 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образци на "Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-1715 от 28.12.2011 г. за утвърждавам образци на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-10

 Заповед № ЗМФ-1716 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образец на Данъчна декларация за данъка върху хазартната дейност по чл. 224, 231, чл. 239, ал. 1 и чл. 239, ал. 2 ЗКПО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-1717 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-1718 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-1720 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Заповед № ЗМФ-1730 от 14.12.2010 г. за утвърждаване на образец Декларация по чл. 259, ал. 1 ЗКПО за упражняване правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1735 от 29.12.2014 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Заповед № ЗМФ-178 от 24.02.2023 г. за утвърждаване на образци на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък - образци 1010, 1011, 1012 и 1014
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Заповед № ЗМФ-179 от 24.12.2023 г. за утвърждаване на образец на годишната данъчна декларация по чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия - образец 1040
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Заповед № ЗМФ-180 от 24 февруари 2023 г. за утвърждаване на образец на годишната данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби - образец 108
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Заповед № ЗМФ-1806 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1807 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи, облагаеми с окончателен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1822 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1823 от 22.12.2010 г. № 844 от 21.12.2010 г. за утвърждаване на образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г." по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от За
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1824 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образец на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1825 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1826 от 22.12.2010 г. за утвърждаване образец на Декларация по чл. 201 ЗКПО за удържан и внесен данък при източника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1827 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219, ал. 3 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1828 от 22.12.2010 г. за утвърждаване на образци на "Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-1829 от 23.12.2010 г. за утвърждаване следните промени в образеца на декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Заповед № ЗМФ-196 от 5.03.2014 г. за утвърждаване образец на Данъчна декларация по чл. 246 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Заповед № ЗМФ-197 от 25.02.2011 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 202а, ал. 4 ЗКПО за преизчисляване на данък, удържан при източника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-11

 Заповед № ЗМФ-1990 от 15.12.2008 г. за утвърждаване на образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Заповед № ЗМФ-20 от 13.01.2003 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил и образец на данъчна декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за прит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-21

 Заповед № ЗМФ-2025 от 17.12.2008 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-2026 от 17.12.2008 г. утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата и по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Заповед № ЗМФ-21 от 11.01.2017 г. за утвърждаване на нов образец на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Заповед № ЗМФ-223 от 2.03.2006 г. за утвърждаване на списък на общини, в които за предходната година преди текущата година безработицата е с 50 на сто по-висока от средната за страната за същия период
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Заповед № ЗМФ-24 от 12.01.2007 г. за утвърждаване на Образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Заповед № ЗМФ-24 от 10.01.2020 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Заповед № ЗМФ-24 от 9.01.2024 г. за внасяне на публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-23

 Заповед № ЗМФ-243 от 10.03.2006 г. за утвърждаване образец на тримесечна данъчна декларация по чл. 51, ал. 8 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия от бюджетните предприятия данък по чл. 2в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Заповед № ЗМФ-244 от 10.03.2006 г. за утвърждаване образец на тримесечна данъчна декларация по чл. 51, ал. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъка, дължим от лицата по чл. 2, ал. 5, извършващи морско търговско корабоплаване, които за д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Заповед № ЗМФ-278 от 26.03.2018 г. за утвърждаване на образец на Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Заповед № ЗМФ-29 от 16.01.2003 г. за утвърждаване декларации по чл. 2а, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-28

 Заповед № ЗМФ-33 от 13.01.2023 г. за утвърждаване на списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Заповед № ЗМФ-34 от 13.01.2016 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Заповед № ЗМФ-427 от 29.05.2003 г. за утвърждаване промени в типовата функционална структура на данъчната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-10

 Заповед № ЗМФ-469 от 11.06.2003 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 49 от Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-22

 Заповед № ЗМФ-49 от 17.01.2020 г. за утвърждаване на нови образци на приложения към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - образец 2031, 2041 и 2061
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Заповед № ЗМФ-53 от 23.01.2009 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 17, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за дължимия данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-17

 Заповед № ЗМФ-548 от 4.08.2023 г. за утвърждаване образец на формуляр по чл. 189, т. 1, буква "а" от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-29

 Заповед № ЗМФ-554 от 11.07.2003 г. за упълномощаване на Главният данъчен директор и териториалните данъчни директори да издават наказателни постановления за налагане на административни наказания по Валутния закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-01

 Заповед № ЗМФ-591 от 21.08.2023 г. и № РД-14-343 от 16.08.2023 г. за определяне реда и начина за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква "б" от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-29

 Заповед № ЗМФ-683 от 14.09.2023 г. за утвърждаване на образци на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-29

 Заповед № ЗМФ-73 от 21.01.2011 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от Закона за данък върху застрахователните премии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Заповед № ЗМФ-730 от 23.06.2011 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Заповед № ЗМФ-74 от 21.01.2011 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от Закона за данък върху застрахователните премии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Заповед № ЗМФ-86 от 1.02.2016 г. за утвърждаване на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Заповед № ЗМФ-892 от 16.09.2015 г. за утвърждаване на образци на служебни бележки по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Заповед № ЗМФ-893 от 16.09.2015 г. за утвърждаване на образец на "Сметка за изплатени суми" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Заповед № ЗМФ-898 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Заповед № ЗМФ-899 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Заповед № ЗМФ-900 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Заповед № ЗМФ-901 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на справка по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Заповед № ЗМФ-963 от 7.11.2023 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-17

 Заповед № ЗМФ-964 от 7.11.2023 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-17

 Заповед № ЗМФ-965 от 7.11.2023 г. за утвърждаване на образци на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-17

 Заповед № ЗМФ-995 от 13.11.2019 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Заповед № ЗМФ-996 от 13.11.2019 г. за утвърждаване на нови образци на сметка за изплатени суми и на служебни бележки по чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Заповед № ЗМФ.1091 ОТ 9.12.2003 Г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" съгласно приложението за спиртни напитки, предназначени за продажба в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № ЗМФ.1092 от 9.12.2003 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани спиртни напитки от местно производство и от внос за вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № ЗМФ.1201 от 23.12.2003 г. за утвърждаване образец на годишна данъчна декларация по чл. 51, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-09

 Заповед № ЗМФ.1209 от 29.12.2003 г. за утвърждаване образец на годишна данъчна декларация по чл. 41, ал. 1 от Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-09

 Заповед № ЗМФ.1210 от 29.12.2003 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 43 от Закона за облагане доходите на физическите лица за деклариране на обстоятелствата, свързани с определяне на окончателен годишен (патентен) данък за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-09

 Заповед № ЗМФ.18 от 8.01.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 57, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на авансовите вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.19 от 8.01.2004 г. за утвърждавне образец на декларация по § 2, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане за притежаваните акции и дялови участия в задгранични дружества, дъщерни дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.20 от 8.01.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 55, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане за удържан окончателен данък при източника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.21 от 8.01.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 56, ал. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане за намаляване на авансовите вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.22 от 8.01.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по по чл. 2б от Закона за корпоративното подоходно облагане за телефонни или телекомуникационни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.23 от 8.01.2004 г. за утвърждавне образци на декларации по чл. 2а, ал. 1, т. 1 и ал. 4, чл. 2а, ал. 1, т. 2 и ал. 4, чл. 2а, ал. 1, т. 3 и ал. 4, чл. 2а, ал. 3 от Зкпо, образец на ежедневен отчет за получени и изплатени суми за участие в хаз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № ЗМФ.317 от 22.03.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 51, ал. 8 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия от бюджетните предприятия окончателен данък по чл. 2в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЗМФ.318 от 22.03.2004 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 51, ал. 9 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия по чл. 2, ал. 3 окончателен данък от застрахователните дружества, взаимозастрахователните кооперации и чуж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЗМФ.71 от 20.01.2004 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 Заповед № ЗМФ.72 от 20.01.2004 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 54 от Закона за местните данъци и такси за за притежаван лек автомобил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 Заповед № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Заповед № ЗЦУ-1819 на НСИ от 18.12.2020 г. и № РД-05-1026 на НАП от 18.12.2020 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Заповед № ЗЦУ-1899 на НСИ от 18.12.2018 г. и № РД-05-1054 на НАП от 20.12.2018 г. за определяне на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Заповед № ЗЦУ-1942 на НСИ от 17.12.2019 г. и № РД-05-883 на НАП от 17.12.2019 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 8)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 710 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА