Държавна служба

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 221 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Указ № 172 от 4.08.2017 г. за назначаване на Наско Руменов Атанасов за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-11

 Указ № 173 от 4.08.2017 г. за назначаване на София Кирилова Йовчева за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-11

 Указ № 174 от 4.08.2017 г. за назначаване на Владимира Владимирова Стоименова-Делийска за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-11

 Указ № 272 от 13.07.2012 г. за назначаване на Ивайло Стефанов Савов за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Указ № 273 от 13.07.2012 г. за назначаване на Златина Манолова Касърова-Дукова за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Указ № 274 от 13.07.2012 г. за Назначавам София Кирилова Йовчева за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Указ № 275 от 13.07.2012 г. за назначаване на Лало Пацев Каменов за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Международни младежки програми" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Устройствен правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Устройствен правилник на Центъра за преводи и редакции към министъра на държавната администрация и административната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

Показани от 201 до 221 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 221 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА